Alles komt bij elkaar in Kindcentrum “De Samenstroom”

| Door Odette Koldewey

In Hellevoetsluis is dit schooljaar een nieuw kindcentrum in gebruik genomen waarin verschillende soorten onderwijs, opvang, zorg en ondersteuning samenkomen in een multifunctioneel gebouw zonder klaslokalen.

De Samenstroom in Hellevoetsluis biedt school en kinderopvang aan ongeveer 600 kinderen van 0-13 jaar. Het nieuwe kindcentrum huisvest een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een medische kinderopvang en drie basisscholen, waaronder één voor speciaal onderwijs.

Het gebied waar De Samenstroom is gebouwd is in 2016 in de gebiedsvisie van de gemeente Hellevoetsluis aangewezen als ontwikkelgebied. De bestaande schoolgebouwen waren bovendien aan vervangende huisvesting toe.
‘Dit was dus hét moment om hiermee aan de slag te gaan’, vertelt wethouder Onderwijs Hans van der Velde. ‘Als gemeente zijn we samen met het onderwijs en de opvang gaan nadenken over de realisatie van een nieuw gezamenlijk gebouw voor de scholen en kinderopvang in Hellevoetsluis West. Een gebouw dat perspectief biedt voor de ontwikkeling van een leer- en ontwikkelcentrum voor jonge mensen en aansluit op het kind en zijn omgeving.’

Vertrouwd en dichtbij
Door verschillende onderwijsconcepten en opvang bij elkaar te voegen is er volgens hem voor elk kind een passend aanbod; ieder kind is welkom in het kindcentrum. ‘Door in hetzelfde gebouw opvang aan te bieden is de overstap naar onderwijs letterlijk dichterbij en in een vertrouwde omgeving – en dus makkelijker voor het kind. Ook zijn de lijnen tussen professionals kort, wat de overdracht makkelijker maakt.’
De ontwikkelingen in het gebied bood de betrokken partijen de kans een verbeterslag te maken. Die is met beide handen aangegrepen, zegt Van der Velde: ‘Met dit concept breng je bijvoorbeeld de specifieke hulp die kinderen met een beperking of leerstoornis nodig hebben naar ze toe in plaats van dat je ze uit de “gewone schoolomgeving” haalt. Voor hun ontwikkeling heeft deze setting grote meerwaarde. Bij inclusief onderwijs zorg je ervoor dat kinderen zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving opgroeien; de wijk waarin ze wonen, met hun vriendjes in de buurt en broers en zussen op dezelfde school. Op De Samenstroom is dat mogelijk.’

Inclusiviteit
Het gebouw bevordert de inclusiviteit en de leerprestaties doordat er veel expertise onder één dak wordt aangeboden; zorg en onderwijs komen hier samen. Kinderen met verschillende achtergronden komen al vroeg met elkaar in contact, wat de sociale ontwikkeling ten goede komt. ‘Het gedachtegoed van inclusief onderwijs past bij onze visie op zorg en onderwijs: goede samenhang tussen zorg en onderwijs en onderwijs dichtbij. Uiteindelijk werkt dit door in het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Ook de integrale samenwerking tussen onderwijs- en zorgprofessionals draagt hieraan bij.’

Het Kindcentrum bestaat uit twee verdiepingen die verbonden worden door een centraal hart; een hoge ruimte die van boven wordt verlicht en diverse units ontsluit. Het gebouw heeft geen klaslokalen maar units. Een unit is een ontwikkelruimte voor 75 kinderen (school of opvang). Hierbij is de inrichting zo gemaakt dat er rust, ruimte en structuur is. Je vindt hier lesplekken voor uitleg, samenwerkplekken, prikkelvrije alleenwerkplekken en speelplekken. In iedere unit werken meerdere leerkrachten of pedagogisch medewerkers met elkaar samen. Het voordeel van deze opzet is dat er weinig gangruimte is en daardoor relatief meer onderwijsruimte voor het kind.

Projectmatig
‘Het gebouw is wel zo ontworpen dat we gemakkelijk aanpassingen kunnen doen, mocht daar behoefte aan zijn’, aldus Van der Velde. ‘Zo gaat het gebouw makkelijk mee met de tijd. De onderwijsbehoefte is door de jaren heen veranderd; voorheen werd vooral klassikaal onderwijs gegeven, nu wordt er meer projectmatig gewerkt en is er de behoefte om ouders en zorg- en hulpverleners in de school te ontvangen. Om dit te kunnen realiseren en de samenwerking te bevorderen is er extra ruimte nodig. Dat hebben we met Kindcentrum de Samenstroom gerealiseerd.’

‘Met De Samenstroom hebben we een uniek gebouw gekregen waar meerdere functies samengaan en in elkaar overlopen’, vindt Sylvain Bogerd, voorzitter van het directieteam van De Samenstroom. ‘We zien nu dagelijks dat onze leerlingen profiteren van de flexibele ruimtes. Dit is de plek waar kinderen ieder op hun eigen niveau, in hun tempo uitgedaagd worden in een rijke leer- en speelomgeving.’