Alternatieve financieringsvormen in de zorg nemen toe

| Door IVVD

Ondanks een dalende vertrouwensindex verwacht twee derde van de zorginstellingen de komende drie jaar (aanzienlijk) meer te investeren in vastgoed dan de afgelopen drie jaar. Zorginstellingen lijken daarmee invulling te geven aan de vraag naar meer zorgvastgoed. Om de financiering te realiseren, verwachten zij zich te wenden tot alternatieve financieringsbronnen. Dit blijkt uit de 35e Financiële Zorgthermometer.

Alternatieve financieringsvormen

Het kabinet heeft na zeven jaar discussie een streep gezet door het verruimen van dividenduitkeringen in de zorg. Dit neemt niet weg dat de zorg een aanzienlijke investeringsopgave kent die gefinancierd moet worden. Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat 68% van de respondenten verwacht de komende drie jaar (aanzienlijk) meer te investeren in vastgoed dan de afgelopen drie jaar. Om aan de groeiende vraag te voldoen, geeft TNO aan dat het aantal verpleeghuisplekken tot 2040 moet verdubbelen. Actiz en de ANBO berekenden dat er miljarden investeringen nodig zijn om de woningnood voor ouderen op te vangen.

Banken niet meer de enige financieringsbron
Zorginstellingen verwachten de investeringsopgave voor bijna de helft te financieren met vreemd vermogen. De financials in de zorgsector zijn minder positief over het aantrekken van nieuwe bancaire financiering. 31% van de respondenten verwacht de komende jaren een verscherping van de financiële convenanten en een hogere kredietopslag. Banken zijn voor zorginstellingen al langere tijd niet meer de enige financieringsbron.

Potentiele investeerders in de zorg
Steeds vaker wenden zorginstellingen zich tot alternatieve bronnen voor het financieren van de groeiende investeringsopgave. Daarbij zijn het de pensioenfondsen (32%), private equity partijen (17%), particuliere beleggers (15%) en woningcorporaties (11%) die naar verwachting het meest in belang toenemen de komende drie jaar. Volgens financials in de zorg helpt een rating potentiële investeerders bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van een zorginstelling. Het vergroot hiermee de toegang tot de kapitaalmarkt en de onderhandelingspositie met huidige kredietverstrekkers. Slechts 8% van de respondenten ziet geen alternatieven voor bancaire financiering.

Lees de uitgebreide resultaten en de toelichting.

Reactie Fizi (Ellen Kalkhoven, voorzitter): “Banken blijven voor de meeste zorginstellingen de meest belangrijke financieringspartner. Het verscherpen van de voorwaarden is maatschappelijk echter onwenselijk. Het is logisch dat zorginstellingen naar alternatieven bronnen kijken”

Reactie Finance Ideas (Pim Diepstraten, partner): “Met de groei van het aantal ouderen nemen ook de benodigde investeringen toe. Het is positief dat zorginstellingen hier een deel van gaan oppakken. Het dalende vertrouwen in het financiële resultaat baart wel zorgen. Woningcorporaties en beleggers zijn nodig om de totale investeringsopgave te realiseren”