Ambitiespel voor de zorg

| Door IVVD

De uitdagingen voor zorgvastgoed stapelen zich op. Trendwatchers zien de sleutel in radicale vernieuwing, onomkeerbare transities en het omarmen van de chaos. Het moet anders, maar hoe dan?

Breng uw ontwikkelkansen spelend in beeld

De gedrevenheid die mensen in de zorg eigen is, legt de ambitielat hoog. Maar hoe bepaalt u welke koers u vaart? En hoe zorgt u dat u op koers blijft?

Geef uw ambities kleur
Speciaal voor organisaties in de zorg ontwikkelde ICSzorg een spel om dat helder in beeld te krijgen. Om inzicht te krijgen in wat er specifiek voor uw organisatie van belang is en waar u prioriteit aan wilt geven. Het spelen van het spel geeft u grip op alle ambities rond zorg, zoals gezondheid, welzijn en ontmoeting, maar ook werkomgeving, duurzaamheid, wonen en huisvesting. U geeft kleur aan uw ambities en brengt uw ontwikkelkansen op een verrassende manier in beeld.
ffff

Hoe werkt het?
Het ambitiespel bevat alle keuzes waar u in uw beslissingen rondom zorgvastgoed mee te maken heeft. Deze zijn verzameld over een aantal aandachtsgebieden of thema’s, die worden weergegeven in de ambitiecirkel. Op elk thema dagen we u met prikkelende stellingen uit om te bepalen wat voor u belangrijk is, waar u naartoe wilt of waar u aanjager in wilt zijn. Door met collega’s onderling in gesprek te gaan over thema’s worden de uitdagingen en de ambities concreet en helder.

Wat levert het op?
Met alle uitdagingen voor zorgvastgoed lijkt alles even belangrijk en even urgent. Waar begint u? Werken aan een gefundeerde strategie begint bij het helder krijgen waar het voor uw organisatie nu echt om draait. Wat wilt u uw cliënten of bewoners bieden? Hoe ziet u uw eigen rol binnen het zorglandschap en hoe kijkt u aan tegen samenwerking? Het spel helpt u om uw prioriteiten scherp te stellen, om letterlijk kleur te bekennen. Zo levert het spel u een strategie die voor uw organisatie passend en toekomstbestendig is. De resultaten van het spel worden door ons verzameld, zodat u een concreet naslagwerk heeft op basis waarvan u verdere vervolgstappen kunt bepalen.

‘Het spel brengt onze ontwikkelkansen in beeld’

In korte tijd uw doelen concreet
U kunt het spel inzetten om organisatie brede doelen helder te krijgen en daarbij zorg en vastgoed te verbinden. Door het hele managementteam te betrekken, legt u bovendien de basis voor een breed en gedragen perspectief.
U kunt het spel ook benutten om een start te maken met een concrete opgave, bijvoorbeeld een nieuwbouwontwikkeling of het opstellen/herijken van het strategisch huisvestingsplan. Met het projectteam brengt u in een korte sessie in beeld welke doelstellingen u nastreeft en welke ontwikkeling relevant is.

Praktische informatie

  • Voor wie is het? Bestuurders en MT (zorg, huisvesting, facilitair, financiën, innovatie)
  • Hoeveel spelen er mee? Voor een goede interactie is het spel geschikt voor 4 tot 8 spelers.
  • Hoe lang duurt het? Het spel duurt ca. 1,5 uur. Vooraf is er afstemming om het doel en de scope te bepalen.
  • Wat is de werkvorm? Het ambitiespel is een kaartspel om inhoud te geven aan en keuzes te maken in prioriteiten. Het spel wordt fysiek gespeeld onder begeleiding van adviseurs van ICSzorg.

Gaat u de uitdaging aan?
Wilt u aan de slag met uw ambities? Wilt u helder krijgen waar uw prioriteiten en ontwikkelkansen liggen? Dan komen we graag bij u een spelletje spelen. Neem contact op met Floor Driessen of Ellen Bisschoff voor meer informatie of om meteen een afspraak te plannen. Wij vragen van u twee uur van uw tijd, een open blik en een kleine (onkosten)vergoeding.

Floor Driessen
06-82417136
Floor.driessen@icsadviseurs.nl

Ellen Bisschoff
06-58789825
Ellen.bisschoff@icsadviseurs.nl