Amsterdam: 6 gemeentelijke panden worden honderden sociale huurwoningen

| Door IVVD

logo_AFWAmsterdamse woningcorporaties hebben de contracten ondertekend voor de aankoop van zes gemeentelijke panden. Deze panden gaan getransformeerd worden naar meer dan 200 sociale huurwoningen. Deze woningen komen in de stadsdelen Zuid, West en Noord en zijn vooral bedoeld voor jonge woningzoekenden en statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus). De statushouders en jonge woningzoekenden worden gemengd gehuisvest zodat in de eigen woonomgeving kan worden gewerkt aan een prettig leefklimaat en aan goede en snelle integratie.

De corporaties hebben afgelopen jaar samen met de gemeente Amsterdam de mogelijkheden onderzocht om deze zes gemeentelijke panden (die tot voor kort vaak een maatschappelijke functie hadden) te verbouwen naar woningen. Op verzoek van de gemeenteraad is besloten om hierbij met voorrang te kijken of deze panden om te bouwen zijn tot betaalbare huurwoningen voor jongeren en statushouders.

Lokaal
Het gaat in dit geval om panden in de stadsdelen Zuid, West en Noord. De corporaties en de gemeente informeren en betrekken in alle buurten de omwonenden bij het uitwerken van de transformatieplannen. Ze werken samen ideeën uit voor het vergemakkelijken van ontmoetingen tussen de huidige en de nieuwe bewoners, bijvoorbeeld door gezamenlijke ontmoetingsruimtes te creëren en activiteiten te organiseren.