Amsterdam investeert 150 miljoen euro extra in verduurzaming gemeentelijk vastgoed 

| Door Melissa van Houwelingen

Amsterdam gaat extra investeren in verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De investering draagt bij aan het gemeentelijk klimaatdoel van 60% CO2-reductie in 2030. 

Het college van B en W van de gemeente Amsterdam heeft onlangs besloten 150 miljoen euro extra te investeren in de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Met de vaststelling van het plan van aanpak wordt de verduurzaming van ongeveer driehonderd panden versneld. Voor 2024 is 25 miljoen euro vrijgemaakt, zodat de werkzaamheden bij 68 panden nog dit jaar van start kunnen.  

Klimaatneutraal
Wethouder Rutger Groot Wassink, met vastgoed in de portefeuille, is stellig over de noodzaak tot verduurzaming: ‘De afgelopen jaren hebben we de gevolgen van de opwarming van de aarde al duidelijk kunnen zien. De gemeente Amsterdam wil in 2030 de CO2-uitstoot met 60% terugdringen en in 2050 klimaatneutraal zijn. Met deze grote investering kan de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed de komende jaren worden versneld. Zo komen we weer een stap dichter bij het behalen van de Amsterdamse klimaatdoelen.’ 

800 gebouwen
De gemeente Amsterdam heeft ongeveer achthonderd gebouwen in bezit. Dit betreft kantoren, gebouwen met een commerciële of maatschappelijke bestemming, loodsen en panden zonder verblijfsbestemming. De verduurzaming van dit vastgoed loopt al een aantal jaren. Het aantal duurzame gebouwen neemt dan ook toe. Op dit moment voldoet 25% van de panden aan de streefwaarde energieprestatielabel A. Voor de gebouwen van de eigen organisatie gaat de gemeente nog een stapje verder. Hier is het streven: energieneutraal en aardgasvrij.  

De werkzaamheden die nodig zijn voor de verduurzaming zullen zo veel mogelijk worden gecombineerd met al gepland onderhoud. Bij de verduurzaming wordt ook rekening gehouden met circulariteit en met het gebruik van isolatiemateriaal van natuurlijke, hernieuwbare bronnen. Daarnaast worden de negatieve effecten van het veranderende klimaat beperkt door de aanleg van groene daken en groene gevels.

Monumenten
De focus van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed ligt voornamelijk op het grote aantal panden dat voor 2030 kan worden verduurzaamd. De verduurzaming van gemeentelijke monumenten kost meer tijd. Het onderhoud en de verduurzaming van deze monumentale panden zullen wel doorgaan, maar dit gaat om kleinere maatregelen zoals dakisolatie, isolerend glas en afstellen van installaties. Op dit moment hebben nog slechts 27 van de tweehonderd monumenten een energielabel A.