Amsterdam investeert € 10,6 miljoen in sport

| Door IVVD

Amsterdam investeert in het verbeteren van het sportklimaat. Dat moet veilig en tolerant zijn voor iedereen. We gaan het sportaanbod beter over de stad spreiden en de mogelijkheden voor sporten in de wijk en urban sports uitbreiden. Amsterdammers in armoede krijgen een steuntje in de rug en de ondersteuning aan sportaanbieders wordt verbeterd. Dat staat in de ‘Agenda Sporten en Bewegen 2019-2022’.

Amsterdam is een echte sportstad. Veel Amsterdammers sporten vol overgave bij een van de vele sportaanbieders die de stad rijk is. Maar het kan nog beter. Een grote groep kwetsbare Amsterdammers voelt zich nog niet welkom in de sport. Jongeren stoppen nu nog vaak op jonge leeftijd met sporten en niet in alle buurten wordt evenveel gesport. Daarom is deze investering nodig. Want sport zorgt ervoor dat mensen zich gezonder en fitter voelen. Maar het kan ook een doorslaggevende rol spelen bij allerlei problemen, zoals afglijden naar crimineel gedrag of eenzaamheid.

Iedereen welkom in de sport
Wij willen dat iedere Amsterdammer zich welkom voelt in de sport, ongeacht afkomst, cultuur of geaardheid. Met programma’s en trainingen uit de Agenda gaan we ongewenst gedrag tijdens het sporten tegen, met speciale aandacht voor de LHBTIQ+-doelgroep. Naast het Nationaal Sportakkoord komt er nu ook een Amsterdams Sportakkoord. Samen met sportaanbieders, sportbonden, NOC*NSF, kennisinstellingen en andere partners gaan we een programma uitvoeren dat de kwaliteit van sport verbetert. Voor het akkoord wordt ondertekend, gaan we met alle sportverenigingen in gesprek over racisme en discriminatie. We eisen van (amateur)verenigingen dat zij alles in het werk stellen om racisme en discriminatie structureel uit te bannen. Wie zich hier niet aan houdt en huurt van de gemeente, hoeft niet meer te rekenen op huisvesting.

Wijksport en Urban Sports
Teveel jongeren stoppen met sporten rond hun 14e jaar. Daarmee lopen ze niet alleen een hoop plezier mis. Want sporten draagt bijvoorbeeld ook bij aan een gezonde leefstijl en heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van hun persoonlijkheid. Steeds meer jongeren sporten op straat met hun vrienden en niet bij een vereniging. Denk aan straatvoetbal, skaten, BMX’en of een potje basketbal. Daarom willen we de wijksportactiviteiten ook uitbreiden. Daarnaast is er het actieplan Urban Sports, waarmee betere faciliteiten, een goede programmering en aansprekende evenementen worden gerealiseerd.

Minder verschillen in sportdeelname
In bepaalde gebieden, voornamelijk in Zuidoost, Nieuw-West en Noord, doen bewoners minder aan sport. En Amsterdammers met een lagere of middelbare opleiding sporten minder dan Amsterdammers met een hoger opleidingsniveau. Om hier verandering in te brengen wordt een programma Sportstimulering in het MBO ontwikkeld en breiden we de financiering van sportvergoeding Jeugd uit. Per stadsdeel komen er programma’s op maat, op basis van onderzoek en de behoefte van bewoners. Ook sporten meisjes nog steeds minder dan jongens. Met een campagne hopen we meer meisjes aan het sporten te krijgen.