Amsterdams studentencomplex wordt aardgasvrij dankzij buren

| Door IVVD

Studentenhuisvester DUWO gaat het grote Amsterdamse studentencomplex Science Park I op een bijzondere manier aardgasvrij maken: dankzij de buren!

Woensdag 13 november ondertekenen complexeigenaren DUWO en Rochdale en BAM Bouw en Techniek een overeenkomst voor het project. Het wordt mede mogelijk door een flinke subsidie die de gemeente Amsterdam verleent om woningen aardgasvrij te maken. In dit project worden in één keer ruim 720 woningen van het gas afgehaald. Daarmee komt het totale aantal aardgasvrije studentenwoningen in het Science Park op 1.300.

Hoe werkt het?
Hoe gaat het in zijn werk? Het naastgelegen nieuwere studentencomplex Science Park II krijgt al sinds de oplevering in 2013 verwarming en warm water uit een warmte-koudeopslagsysteem (WKO) dat wordt gedeeld met het nabijgelegen onderzoeksinstituut en datacenter Nikhef (Nationaal instituut voor subatomaire fysica én onderdak van een van de grootste internetknooppunten ter wereld). Het Nikhef stopt zeer veel warmte in een bodembron; alle oververhitte IT-apparatuur moet immers worden gekoeld. DUWO haalt die warmte er in de wintermaanden weer uit om Science Park II te verwarmen. Het in de bron overgebleven koude water wordt door het Nikhef gebruikt voor koeling van de apparatuur.
De bodembron bevat echter zoveel warmte dat óók Science Park I er makkelijk mee kan worden verwarmd als dit complex op de WKO van de buren wordt aangesloten. Voor de bodembron zelf is dat ook beter, omdat die een goed evenwicht tussen warmte en koude moet hebben.

Gemeente helpt mee
Voor DUWO en mede-eigenaar van het complex woningcorporatie Rochdale gaat het om een dubbele kans: het hele complex kan in één keer aardgasvrij worden én er is een mooie subsidie mee gemoeid. Het studentencomplex komt immers in aanmerking voor de subsidie die de gemeente Amsterdam verleent om woningen aardgasvrij te maken. De overgang naar aardgasvrij van de 721 woningen van Science Park I zorgt jaarlijks voor 195.000 ton minder CO2-uitstoot in Amsterdam. Financieel levert het jaarlijks een besparing op van 15.000 euro, een bedrag wat mogelijk nog oploopt, omdat gas alleen maar duurder wordt en elektra goedkoper.

Start in november
De werkzaamheden voor de aansluiting beginnen in november en duren een klein jaar. In oktober 2020 moet het hele complex daadwerkelijk van het gas af zijn. BAM Bouw en Techniek voert het werk uit zonder dat de bewoners er in hun woning veel last van hebben.