AVL bespaart met duurzame stroom- en stoom

| Door IVVD

Antoni-van-leeuwenhoek-400x216Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) schakelt voor een groot deel over op warmtepompen in combinatie met bodemenergieopslag. Het Amsterdamse ziekenhuis en onderzoeksinstituut doet dit niet alleen om van het gas af te raken, maar ook voor de kostenbesparing.

De aanleiding om over te schakelen op warmtepompen in combinatie met bodemenergieopslag is de revisie van de eigen gasinstallatie en conventionele koelmachines. Delen van het systeem zijn aan vervanging toe. Bovendien is een uitbreiding van de capaciteit nodig. Aanvankelijk onderzocht het AVL mogelijkheden om de gasinstallatie te verbeteren. “Maar voor investeringen in gas is hier geen draagvlak meer”, zegt energiebeheerder Pascal van Heesch. “Het AVL wil duurzaam zijn. Vandaar dat we zijn uitgekomen op warmtepompen.”

Inkoopvoordeel
Het AVL grijpt de ombouw van het ketelhuis ook aan om kosten te besparen. Door de groei van het aantal patiënten nemen de zorgkosten toe. “Dat maakt het des te belangrijker om scherp te letten op overige kosten”, stelt Van Heesch. “We gaan om met gemeenschapsgeld. Daar moet je heel verantwoord mee omgaan.” Nu het AVL vooral elektriciteit gaat gebruiken, ontstaat er een inkoopvoordeel. De prijs per kWh daalt.

Innovatieve stoomvoorziening
Het inkoopvoordeel vergroot het AVL door ook de stoomvoorziening grotendeels te elektrificeren. Stoom is nodig om ruimten te bevochtigen. Patiënten voelen zich er beter bij en het vergroot de veiligheid van onderzoek en medisch handelen. Het AVL verbruikte jaarlijks 1,3 miljoen Nm3 gas om stoom te maken. “Dat geld besparen we grotendeels door voortaan water minder warm te maken met de warmtepompen”, zegt Van Heesch. “Vervolgens verstuiven we het in een zogeheten adiabatisch proces.”

Koelen in de zomer
Verduurzaming en kostenbesparing gaan hand in hand, zegt Van Heesch tot slot. “Met warmtepompen merk je het energievoordeel nog eens extra in de zomer. De warmte die we in de winter met de warmtepompen hebben opgewekt heeft een koude reststroom. Die koude slaan we op in de bodem. In de zomer koelen we daarmee het gebouw.”

Achtergrond
Bedrijven moeten energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dat is een wettelijke verplichting van de Wet milieubeheer. RVO.nl ondersteunt en adviseert bedrijven daarbij in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Bron: RVO.nl