Ballast Nedam Development gaat voor gasloos

| Door IVVD

gasloos-400x250Ballast Nedam Development heeft als motto: ontwikkelen is het nemen van voorsprong op de toekomst. Hierbij hoort het nemen van verantwoordelijkheid. Ballast Nedam Development heeft daarom besloten om voortaan enkel nog gasloos te ontwikkelen. Dat betekent dat wij de door ons ontwikkelde woningen niet meer zullen voorzien van een gasaansluiting. Dit besluit zal er tevens toe leiden dat wij meer energieneutrale en energieleverende woningen zullen gaan realiseren. Hiermee dragen wij substantieel bij aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Door te anticiperen op de klimaatveranderingen en invulling te geven aan de Nederlandse doelstelling om in 2050 geheel gasloos te zijn neemt Ballast Nedam Development een voorsprong op de toekomst, in het belang van de maatschappij. Daarnaast geeft dit besluit invulling aan het door ons ondertekende Sustainable Development Goals Charter van de Verenigde Naties.

Als ontwikkelaar werken wij veel samen met partners. Uiteraard blijft gelijkwaardigheid de beste basis voor samenwerking en zullen we in open dialoog met samenwerkingspartners tot de keuze van de duurzaamheidsmaatregelen komen.

Met dit besluit hoopt Ballast Nedam Development ook anderen te motiveren grote stappen te zetten in het verduurzamen van Nederland, zodat we samen in staat zijn de grenzen te verleggen.