Basisschool De Leister Igge is na renovatie aardgasvrij, fris en toekomstbestendig

| Door IVVD

Basisschool De Leister Igge in Opeinde is in de zomervakantie van 2018 duurzaam gerenoveerd tot een energieneutrale, frisse en moderne kindvoorziening. Het is het eerste voltooide project uit het programma School Vol Energie. Volgens schoolbestuurder / coördinator bedrijfsvoering Albert Jan Tiemens van PCBO Smallingerland zijn de goede relatie tussen de gemeente en het schoolbestuur en de no-nonsense aanpak van de aannemer van doorslaggevend belang geweest voor het goede resultaat. “Ik vond het een ontzettend leuk en mooi avontuur.”

Samenwerking
Het gebouw van De Leister Igge was eigenlijk niet meer geschikt om er les in te geven. De indeling was hokkerig en onhandig, het was er donker en het gebouw verbruikte enorm veel energie. Omdat nieuwbouw was uitgesloten werd er gezocht naar andere mogelijkheden. Renovatie op basis van het concept van het programma School Vol Energie van Platform31 bood uitkomst. Tiemens: “Toen we contact kregen met Platform31 is het balletje gaan rollen. Zowel wij als de gemeente hadden de drive om het voor elkaar te krijgen.”

Dat gevoel overheerst ook bij beleidsambtenaar Yvonne Hofstee van de gemeente. Het innovatieve concept om het gebouw onderwijskundig te upgraden, energieneutraal en fris te maken met een financieringsconstructie op basis van levensduurdenken werd door alle partijen omarmd. “Natuurlijk waren er wel hobbels, maar iedereen was telkens bereid om die te nemen. Het was ook zo’n uitgelezen kans: het gebouw was geschikt, de school wilde het, en het schoolbestuur ging er in mee. Op één of andere manier klopte het hele pakketje.”

Renovatieconcept
Consortium Grenovation met o.a. Liag Architecten en kartrekker Meerbouw Rotterdam heeft het project uitgevoerd. Het consortium heeft een kant-en-klaar concept voor de renovatie van scholen. ‘Pragmatisch, duurzaam en financieel haalbaar’, volgens directeur Jan Anker. Naast bouwkundige aanpassingen ten behoeve van onderwijskundige verbeteringen zijn een goed geïsoleerde gebouwschil en een slim modulair toepasbaar ventilatiesysteem inclusief verwarming in ieder klaslokaal essentieel. “De installatie draait met een heel laag toerental en is bijzonder energiezuinig. We hoeven nog maar 16-20% van de inblaaslucht bij te verwarmen. Dat is heel weinig.”

Meerbouw heeft ook de voorbereiding en planning gedaan. Het bedrijf doet dat volgens de strakke lean-methodiek en monitort dit tijdens het bouwproces. Alle werknemers – ook die van de lokale partners – hebben een iPad, waar per dag in staat wat ze moeten doen. Als een deelopdracht gereed is melden ze het af en dan komt de volgende opdracht in beeld. Als het tegen zit leidt dat tot overwerk. “In Opeinde is tegen het moment van oplevering veel overgewerkt, maar dat werd niet als probleem ervaren. Daardoor kon de hele renovatie in zeven weken worden uitgevoerd. De mentaliteit van de mensen in Friesland is ontzettend goed.”

Resultaat
Door de doortastende aanpak in Opeinde kan De Leister Igge er weer 40 jaar tegen. Twee noodlokalen zijn weggehaald en in het oorspronkelijke gebouw zijn extra lokalen en faciliteiten voor kinder- en peuteropvang gemaakt. De inrichting is licht, strak en modern. Yvonne Hofstee: “Doordat de school van buiten hetzelfde is gebleven hebben de dorpsbewoners hun eigen school gehouden en daar zijn ze erg blij mee. Maar binnen ben je ineens in een hele andere wereld, want die binnenkant is meegegroeid met de huidige staat van het onderwijs.”

Programmaleider Olivier Lauteslager van Plafform31 is ook opgetogen over het eindresultaat. “Wij hebben jarenlang overal in Nederland geprobeerd om dit concept over de bühne te krijgen. Dat is nu gelukt en het is geweldig om te zien dat het het aan de verwachtingen voldoet. Want we hebben met deze renovatie een gebouw gekregen dat vergelijkbaar is met nieuwbouw, maar zowel schoolbestuur als gemeente veel minder geld kost.”

text
Dit artikel is eerder verschenen op de website van GreenDeal Scholen, hier vindt u ook een gedetailleerd overzicht van de gehele renovatie.