‘Begin with the end in mind’

| Door Odette Koldewey

Binnen alle maatschappelijke sec-toren zijn of gaan vastgoedbeheerders aan de slag met een routekaart voor klimaatneutrale energievoorziening. Relevante kernbegrippen zijn: basis op orde, meerjarenplanning, uitvoeringsplan, no-regret maatregelen, natuurlijke momenten en portefeuillebenadering. De routekaarten per sector bieden inspiratie. ‘Begin with the end in mind’ is een passend motto voor publieke organisaties om op een effectieve manier het maatschappelijk vastgoed te beheren.

SPECIALRoutekaart naar klimaatneutral 2050

Meerkosten en meeropbrengsten
De vraag is tot hoever het nuttig is om verduurzamingsmaatregelen door te voeren. Wanneer je van elke maatregel de kosten per bespaarde kg CO2 (doorvertaald vanuit de bespaarde hoeveelheid kWh) in oplopende volgorde naast elkaar in een grafiek zou zetten, wordt zichtbaar dat het steeds duurder is om additionele energiemaatregelen te nemen. Er komt een moment dat het financieel (en ook maatschappelijk) te overwegen is op een andere plek (een ander gebouw of ander project) de middelen in te zetten. Daar is de euro efficiënter aan te wenden. Het is verstandig breder te kijken dan een individueel gebouw.

Kijkend naar het netto effect op portefeuilleniveau kan het efficiënter zijn om bij andere gebouwen verdergaande maatregelen te nemen. Niet blindstaren op EPC en (B)ENG per individueel gebouw dus, maar sturen op portefeuilleniveau.

>>>>> SPECIAL – Routekaart naar klimaatneutraal 2050