Behoefte aan gedegen kennis rond onderwijshuisvesting groter dan ooit

| Door Dieuwke van Vuure

Een recordaantal vacatures staat uit voor vastgoedmedewerkers in onderwijshuisvesting. Zowel schoolbesturen als gemeenten azen op goed personeel. Extra scholing kan hierbij uitkomst bieden.

Thierry van der Weide. Foto door: Els Broers

[Door: Ivo van der Hoeven, redactie IVVD]

Het is slecht gesteld met de schoolgebouwen in Nederland. De urgentie om hierin een verbeterslag te maken is groot. Er zullen de komende jaren dan ook veel scholen bijgebouwd of gerenoveerd en verduurzaamd moeten worden. Dat vraagt om gedegen kennis en kundige professionals. Zowel aan de kant van de schoolbesturen als aan de kant van de gemeenten. Probleem is echter dat beide partijen in de zoektocht naar nieuwe medewerkers in dezelfde krappe vijver vissen. Dat biedt kansen voor nieuwe talenten. Belangrijk is dan wel dat zij zich de materie eigen kunnen maken.

Vergrijzing werkveld
Thierry van der Weide, portefeuillemanager onderwijshuisvesting bij de gemeente Haarlemmermeer, ziet een duidelijke vergrijzing in het werkveld. ‘Bij de vakgroep onderwijshuisvesting van onze gemeente zijn de afgelopen jaren meerdere mensen met pensioen gegaan of vertrokken. Daardoor lekt kennis weg uit de organisatie. Dat is niet alleen bij ons zo, maar bij heel veel gemeenten en ook bij schoolbesturen het geval. Het is dan ook een uitdaging om nieuwe mensen te vinden die het stokje kunnen overnemen. Soms moet je daarbij mensen met weinig ervaring een kans geven. Goede begeleiding en extra scholing is dan wel een must.’

Het Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid springt in dit gat en komt met de driedaagse opleiding Onderwijshuisvesting. Thierry is een van de vijf trainers die deze opleiding verzorgen. Hij wil samen met zijn collega-trainers de kenniskloof over onderwijshuisvesting helpen dichten. ‘Er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd is de opgave rond scholenbouw vele malen groter en ingewikkelder geworden. Er is een stapeling van ambities die de opgave enorm complex heeft gemaakt. We moeten circulair bouwen, nul op de meter, klimaatadaptief en met steeds meer oog voor de biodiversiteit. En dat met budgetten die niet of nauwelijks toereikend zijn.’

Solide basiskennis
Deze complexe opgave vraagt volgens Thierry om daadkrachtige keuzes van schoolbesturen en gemeenten. En dat vraagt dan weer om een solide basiskennis bij beide partijen. ‘De behoefte aan kennis rond onderwijshuisvesting is enorm. Als we grip willen krijgen op deze opgave, dan zullen we bovendien goed moeten samenwerken. Gemeenten en schoolbesturen moeten echt samen optrekken. Dan liggen er voor beide partijen mooie kansen. Nu zien we echter nog te vaak dat deze partijen tegenover elkaar staan en te weinig rekening houden met elkaars belangen.’

Volgens Thierry begint het ermee dat schoolbesturen en gemeenten elkaars belangen leren begrijpen. ‘Het is goed om ook het werk van de andere partij te kunnen doorgronden. Je kunt als vastgoedprofessional van een schoolbestuur wel veel verstand hebben van scholenbouw, maar dat betekent niet dat je ook verstand hebt van onderwijshuisvestingsbeleid, en vice versa. Het is dan ook belangrijk dat we over de schotten heen leren kijken en rekening houden met elkaars belangen. Dat begint bij goede, gedegen basiskennis.’


Tijdens de driedaagse opleiding van IVVD wordt stilgestaan bij alle aspecten van scholenbouw, van financiering tot exploitatie en van verduurzaming tot de rol van de school in de wijk. De opleiding is speciaal ontwikkeld voor medewerkers van gemeenten belast met onderwijsvastgoed, voor schoolleiders en vastgoedmanagers van onderwijsinstellingen en voor facility- en technisch managers. Meer informatie over de opleiding Onderwijshuisvesting is te vinden op de website van het IVVD.