Belang duurzaamheid op woningmarkt groeit

| Door IVVD

Met een enquête onder NVM-leden heeft Motivaction de effecten onderzocht van duurzaamheidsmaatregelen op de verkoopbaarheid van een woning. 

Uit de enquête blijkt dat duurzaamheid een grotere rol op de woningmarkt speelt dan vijf jaar geleden. De makelaars geven unaniem aan dat duurzaamheid in belang gaat winnen en ca. 80% van de makelaars vindt dat een verduurzaamde woning bijdraagt aan de verkoopbaarheid. Kopers vinden isolatie en HR++ glas het meest belangrijk. Zonnepalen en vloerverwarming volgen daarna.

Het merendeel van de makelaars vindt dat verduurzaming een positief effect heeft op de verkoopbaarheid van een woning (79%), Dat geldt ook voor de verkoopprijs waar 77% van de makelaars aangeeft een positief effect te zien. Een minder duurzaam huis is in de toekomst steeds moeilijker verkoopbaar, zegt 44%.

Isolatie en zonnepanelen belangrijk
Makelaars bevestigen dat potentiële kopers met name isolatie en zonnepanelen belangrijk vinden bij de aanschaf van een nieuwe woning. Ook ervaren zij dat deze duurzaamheidskenmerken positief uitwerken op de verkoopprijs en de verkoopsnelheid. De meeste makelaars geven aan geen gunstig effect te zien van een energielabel op de verkoopsnelheid. Wel gebruiken ze de duurzaamheidskenmerken van een woning om deze aan te prijzen.

In landelijke gebieden draagt verduurzaming vaker bij aan verkoopbaarheid
Duurzaamheid lijkt meer te leven in de landelijke gebieden dan in de stad. Zo zien makelaars die actief zijn in de landelijke gebieden verduurzaming vaker bijdragen aan de verkoopbaarheid en de verkoopprijs van een woning. Makelaars uit de stedelijke gebieden zien dit positieve effect minder vaak. Ook bespreken makelaars die actief zijn in de landelijke gebieden het effect van verduurzaming op de toekomstige verkoopwaarde van een woning vaker met hun klant. Dit onderwerp komt de stedelijk actieve makelaars minder aanbod.

Over het onderzoek
Aan het onderzoek dat is uitgevoerd, in opdracht van de NVDE en de NVM, door Motivaction is meegewerkt door 565 NVM-makelaars van de vakgroep wonen.
Rapportage Duurzame Woningen