Beleggers en Woningcorporaties werken in Utrecht samen voor meer middenhuur

| Door IVVD

In een uniek samenwerkingsverband met o.a. corporaties leveren acht IVBN-leden een belangrijke bijdrage aan de woningmarkt in de provincie Utrecht. De komende jaren worden 7.000 nieuwbouwwoningen aan het middenhuursegment toegevoegd. Partijen bieden dit aan de Utrechtse gemeenten aan in het Utrechts Biedboek Middenhuur.

IVBN-leden investeren met Nederlands pensioengeld in vastgoedbeleggingen met een langdurige horizon. Om de stabiele rendementen te kunnen behouden hebben deze professionele langetermijnbeleggers een natuurlijke focus op het beslechten van maatschappelijke opgaven, zoals het oplopende tekort aan middenhuurwoningen in de provincie Utrecht. IVBN-leden willen de kloof tussen sociale huur en de koopwoningmarkt overbruggen met meer middenhuur (€ 720 – € 1000/€ 1200) als onderdeel van de vrije sector.

Een passend woonaanbod voor alle huishoudens is het uitgangspunt, maar door de groeiende tekorten stokt de noodzakelijke doorstroming. Voor starters, jongeren, senioren en mensen met zgn. ‘sleutelberoepen’ wordt het steeds moeilijker om een passende woning te vinden. Met het Biedboek Middenhuur Utrecht verwachten de IVBN-leden een belangrijke bijdrage te leveren aan de doorstroming binnen de Utrechtse woningmarkt.

De maatschappelijke betrokkenheid van IVBN-leden uit zich ook in een marktconform huurverhogingsbeleid die de afgelopen 5 jaar in lijn is met de gemiddelde landelijke huurstijgingen van corporatiewoningen. Om de investeringen van pensioengeld te waarborgen blijft een meer dan inflatievolgende huurontwikkeling voor professionele langetermijnbeleggers essentieel. De Utrechtse woningmarkt is hiervoor een uitstekend investeringsvehikel dat alleen maar winnaars kent, waarbij – dankzij de slagkracht en het investeringskapitaal van professionele langetermijnbeleggers – in een snel tempo veel middenhuurwoningen aan de markt worden toegevoegd.