Benchmark laat zien: gemeenten zetten vaker in op verkoop vastgoed

| Door IVVD

De Benchmark Gemeentelijk Vastgoed laat zien dat het aantal panden dat bij gemeenten op de verkooplijst staat, afgelopen jaar is toegenomen. Dit blijkt uit een onderzoek bij 23 grote gemeenten die samen ongeveer 30% van het gemeentelijke vastgoedbezit vertegenwoordigen. Het onderzoek, een samenwerking van TIAS School for Business & Society en Republiq, is dit jaar voor de vierde keer uitgevoerd. De benchmark toont niet alleen strategische keuzes in de vastgoedportefeuille. Ook vergelijkt de benchmark prestaties als huuropbrengsten, onderhoudskosten en leegstand.

Professioneler vastgoedbeleid
Gemeenten geven aan 13,3% van de panden in eigen bezit te willen verkopen. In 2018 was dit aandeel 8,7%. Het zijn met name de panden die niet ingezet worden voor één van de gemeentelijke beleidsvelden die worden verkocht. Van dit deel van de gemeentelijk portefeuille staat 30% op de verkooplijst. In 2018 was dit aandeel nog 15%. De stijging van de panden op de verkooplijst kent meerdere verklaringen. Zo verkopen gemeenten overtollig vastgoed om opbrengsten te genereren voor andere gemeentelijke doelen. De belangrijkste verklaring is de verdergaande professionalisering van het vastgoedbeleid. Gemeenten zijn zich steeds beter bewust van de rol die vastgoed heeft in de gemeentelijke bedrijfsvoering. Ingrid Janssen (TIAS): “De benchmarkgemeenten maken scherpere keuzes. Gemeenten zijn op dit punt steeds beter in control.”

Verduurzaming nog niet inzichtelijk
Voor het derde jaar houdt de benchmark ook de energieprestaties van de gemeentelijke panden bij. Ondanks dat veel gemeenten volop bezig zijn met verduurzaming, zijn de inspanningen nog niet in de cijfers van de benchmark zichtbaar. Van 58% van de panden is het energielabel niet bekend.. Analyse van het energieverbruik is daarom zeker zo belangrijk bij het maken van keuzes bij de verduurzaming. Sander de Clerck (Republiq): “Ook zonder energielabel kennen veel gemeenten de grote energieverbruikers. Deze pakken zij als eerste aan. Deze maatregelen zien we op termijn terug in een verbeterd energielabel.” Om de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoedbezit goed te kunnen monitoren, wil de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed ook de verbruiksgegevens gaan benchmarken.

Benchmark geeft representatief beeld
De Benchmark Gemeentelijk Vastgoed geeft inzicht in de vastgoedprestaties van 23 grote gemeenten, verspreid door het land. De panden die zijn onderzocht representeren ongeveer een derde van het Nederlands gemeentelijk vastgoed en worden gebruikt door ruim 3,7 miljoen Nederlanders. Het onderzoek toont de kansen van inzet van data en business analytics bij gemeentelijke vastgoedsturing. Deelnemende gemeenten en andere partijen krijgen met de benchmark concreet vergelijkingsmateriaal voor de eigen vastgoedprestaties. Met deze data-analyse worden belangrijke stappen gezet naar effectieve vastgoedsturing in de publieke sector. De genoemde resultaten zijn slechts een greep uit de inzichten die de benchmark heeft opgeleverd.

De benchmarkresultaten vindt u hier.