Bepaalt de techniek of een gebouw gezond is?

| Door Odette Koldewey

COLUMN MARK SOTTHEWES
De CO2-concentratie in de wereld is een belangrijke grens van 400 per miljoen deeltjes gepasseerd, zo werd op 25 oktober bekend. Staatsbosbeheer publiceerde diezelfde dag een plan om 100.000 hectare bos aan te planten om binnen Nederland de CO2 te verminderen. Momenteel veroorzaken gebouwen ruim 40% van de wereldwijde uitstoot.

Marco Sotthewes is consultant bij draaijer+partners

De bouwsector veroorzaakt daarnaast nog veel meer problemen. Zo wordt 35% van het afval in ons land veroorzaakt door de bouwindustrie. Gelukkig wordt er het nodige aan gedaan om deze situatie te keren. Als je bouwt aan de hand van BREAAM, houd je al rekening met essentiële duurzaamheidsaspecten: de herkomst van materialen, optimaal hergebruik, zuinig omgaan met energie, duurzame opwekking ervan en verminderen van transport om alle producten op de bouwplaats te krijgen. Als het aankomt op verminderen van verspilling van grondstoffen en energie, zetten we grote stappen.

Wanneer zijn gebouwen beter voor mensen?
De bewustwording over gezonde gebouwen is iets anders. Er is veel aandacht voor licht in gebouwen en een goed binnenklimaat, kleurgebruik en verantwoorde werkplekken, maar zijn gebouwen daarmee ook echt beter voor mensen? Eigenlijk weten we dat niet. Moderne gebouwinstallaties zorgen ervoor dat de luchtkwaliteit in een gebouw beter is dan buiten. De temperatuur en het licht zijn individueel regelbaar, zodat iedereen naar eigen voorkeur aan de knoppen kan zitten. Maar is dat echt beter voor mensen? Eigenlijk weten we dat niet.

Technisch gezien wel, maar of mensen het ook als prettig ervaren en er beter door presteren, dat weten we niet, want we vragen het niet. Er is nog weinig bekend over gezonde gebouwen en hoe mensen dit in de praktijk ervaren. We doen zelfs heel weinig met feedback en klachten. ‘Want gebruikers hebben geen verstand van de techniek, de installaties moeten immers nog optimaal worden ingeregeld.’

Welke bestuurder investeert om gebouwen gezonder te maken?
De technische levensduur is vaak de aanleiding om te investeren in bestaande gebouwen. Dat doet zich voor als de installaties aan vervanging toe zijn of het dak. Maar welke bestuurder investeert om gebouwen gezonder te maken? Wie heeft als primair doel om te investeren in een zorggebouw dat mensen sneller doet herstellen en de werkdruk van het personeel verlaagt. Wie investeert in een kantoor dat de medewerkers inspireert om beter samen te werken? Wie investeert in een school om leerlingen betere resultaten te laten behalen? Om welk gebouw het ook gaat, investeren om mensen beter te laten presteren in de gebouwde omgeving, dat zou altijd het doel moeten zijn.

Investeer in de energie die mensen krijgen in gebouwen
Zelden zien we dat als de echte aanleiding voor investeringen. En daarom mijn oproep aan u. Ga door met de bouw en transformatie naar duurzame gebouwen die minder grondstoffen en energie verspillen. Maar besteed vooral aandacht aan de energie die mensen krijgen in gebouwen. Benut daarbij de innovatiekracht van leveranciers die weten wat het effect is van hun producten op de gezondheid van mensen. En praat erover met uw medewerkers, patiënten, klanten of leerlingen. Want een gebouw dat energie geeft, dat moet je beleven.

___
Marco Sotthewes
is consultant bij draaijer+partners en helpt organisaties bij hun portefeuillestrategie en investeringsplannen. Hij is een van de grondleggers van het platform denieuwedraai.nl, waarmee hij met een e-team het perspectief in de bouw wil verleggen van stenen naar de mens en zijn omgeving. Het team bezoekt maandelijks enkele gebouwen en levert in n dag verbeteradviezen om ze energieopwekkend te maken, zowel technisch als voor mensen.