Bewoners De Strandwal nemen eerste opslagaccu in gebruik

| Door IVVD

Afgelopen maanden is er in appartementencomplex De Strandwal aan de Plutostraat in Oudorp een pilot uitgevoerd waarbij Woonwaard zonnepanelen heeft laten plaatsen met een grote opslagaccu.

Doel van deze pilot was om ervaring op te doen met batterijtechniek, verkennen of en hoe deze oplossing bijdraagt aan een betaalbare toekomstbestendige energievoorziening voor de huurders van Woonwaard. De algemene voorzieningen (lift, verlichting e.d.) worden voorzien van de opgewekte stroom. Met de accu wordt de stroom opgeslagen op het moment dat de zon schijnt en kan de stroom gebruikt worden op ieder moment dat dat nodig is.

De opslagaccu werd maandag 4 februari feestelijk in gebruik genomen door bewoonster mevrouw De Jong en wethouder Braak van de gemeente Alkmaar. Met de ingebruikname van de opslagaccu dalen de servicekosten voor de bewoners en draagt het appartementencomplex bij aan minder CO2 uitstoot. Alleen al in de testperiode (oktober tot en met januari) is er 295 kg CO2 minder uitgestoten dan voorheen. De besparing zal in zonnige maanden nog veel groter worden.