Bewoners ontwerpen hun eigen straat

| Door IVVD

In 2015 is de gemeente Rotterdam begonnen met Right 2 Challenge. Het recht om de gemeente uit te dagen was overgewaaid uit Engeland en stond in het coalitieakkoord. Wijken en buurten kregen de mogelijkheid om de gemeente uit te dagen als zij een taak van de gemeente beter konden uitvoeren voor hetzelfde budget.

De bewoners van de Schepenstraat waren de eerste actieve Rotterdammers die van deze mogelijkheid gebruik maakten. De Schepenstraat is een straat die halverwege de jaren 30 is aangelegd en in 1975 de laatste keer was opgehoogd en heringericht. Op sommige punten was de straat in 2015 40 cm verzakt.
De straat moest opgehoogd en opnieuw ingericht worden. De gemeente presenteerde een schets maar een groep bewoners wilde daar ook in meedenken en besloot het heft in eigen hand te nemen. Ze hebben de gemeente uitgedaagd: het maken van een ontwerp en het organiseren van de bewonersparticipatie daaromheen wilden zij op zich nemen.

Dit avontuur begon 4 jaar geleden en inmiddels is de straat opnieuw aangelegd volgens het ontwerp van de bewoners. Het is gelukt veel bomen te behouden (ongeveer de helft) en de terug te plaatsen bomen zijn uitgezocht in het bomendepot. De oude bomen zijn nauwelijks te onderscheiden van de nieuwe bomen. De straat oogt nog steeds uitbundig groen met een diversiteit van bomen, bodembedekkers en heesters.

Groen en klimaatbestendig
De bijvangst van deze intensieve participatie is: een aanpassing aan de vernieuwde kruising Stadhoudersweg – Schieweg waarmee sluipverkeer voorkomen wordt, mooie inrichting van de kop van de Baljuwstraat, aanschaffen van regentonnen, afkoppelen van hemelwaterafvoeren en zelfbeheer van veel plantvakken met daardoor nog meer sociale interactie.

Right 2 Challenge
Rotterdam, de stad met lef, was één van de eerste gemeenten die met Right 2 Challenge aan de slag ging en al haar taken openstelde (behalve de wettelijk aan de gemeente voorbehouden taken). De Rotterdamse aanpak wordt in veel steden gevolgd. Tal van gemeenten zijn hier komen kijken en hebben in de meeste gevallen de Schepenstraat bezocht.

In Nederland zijn 75 gemeenten aan de slag gegaan met Right 2 Challenge. Het Rijk wil het aantal gemeenten dat Right 2 Challenge uitvoert in de komende jaren verdubbelen. En waar in Rotterdam de Schepenstraat het mooie voorbeeld is, wordt landelijk de Rotterdamse aanpak verspreid.