Bewoners woonzorgcentrum Oostburg verhuizen naar centrum

| Door Odette Koldewey

Doordat de gemeente Sluis en zorginstelling ZorgSaam de handen ineenslaan, kunnen essentiële voorzieningen voor zorg, wonen, onderwijs en detailhandel in Oostburg worden behouden en versterkt.

Zowel de gemeente Sluis als zorginstelling ZorgSaam staan voor flinke investeringen in hun bestaande vastgoed. Het gaat onder andere om het gemeentehuis, een school, een ziekenhuis en een zorginstelling die verouderd zijn of verduurzaamd moeten worden. Er is veel geld mee gemoeid en dat biedt kansen, zeker nu deze partijen de koppen (en budgetten) bij elkaar hebben gestoken.

Door de panden deels af te breken, te verplaatsen en samen te voegen hebben ze met een soortgelijke investering een veel grotere maatschappelijke impact dan wanneer ze afzonderlijk hun plannen doorvoeren. Ze maken daarbij gebruik van elkaars grond. Het project heeft de naam Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen gekregen.

Leegstand
Het tekort aan zorgpersoneel is een van de problemen die de herinrichting van zorg, onderwijs en gemeentehuisvesting zou kunnen oplossen. Ouderen worden gestimuleerd langer thuis te wonen. Dat vraagt om geclusterde woonvormen. Als het sterk verouderde woonzorgcentrum Stelle verhuist naar de plek waar nu het gemeentehuis staat, is daar ook ruimte voor aangepaste woningen met 24-uurszorg. Door voorzieningen te combineren, kunnen zorgpersoneel en kennis gedeeld worden.
Ook ziekenhuis Antonius wordt richting centrum verplaatst. Het onderhoud wordt steeds duurder en het hele gebouw isoleren zou te kostbaar zijn. Veel ruimte blijft nu bovendien onbenut; een etage van het ziekenhuis staat zelfs leeg.

Zorgkloof
Volgens René Smit, bestuurder van ZorgSaam, helpt het samenvoegen van de voorzieningen om ze draaiend te houden. Dit plan is een blauwdruk van de toekomst van de zorg, zei hij tegen Omroep Zeeland: “We lopen hier in Zeeuws-Vlaanderen voorop met vergrijzing én een oplopend personeelstekort. Dit is het voorland van heel ons land.”

Naast een oplossing voor de zorgkloof, de groter wordende kloof tussen zorgaanbod- en vraag, kan de nieuwe ouderenhuisvesting ook zorgen voor doorstroming. Een ander belangrijk onderdeel van het plan is dat op de vrijgekomen plekken waar mogelijk nieuwe woningen worden gerealiseerd.

Nieuwbouw
Vanaf 1985 is er in de regio namelijk niet of nauwelijks gebouwd, waardoor het woningaanbod niet meer aansluit bij de eisen en wensen van deze tijd. Om te voorkomen dat jongeren en jonge gezinnen wegtrekken omdat ze geen huis kunnen vinden is nieuwbouw van belang. Maar ook onderwijs, sport en andere voorzieningen zijn belangrijk.

Het realiseren van een onderwijscampus met basis- en voortgezet onderwijs, kinderopvang en sportvoorzieningen op de huidige locatie van verpleeghuis de Stelle is ook onderdeel van de plannen. Jaarlijks gaat geld verloren aan te ruime huisvesting van de middelbare school. Het is bovendien duur om die te verduurzamen.

Masterplan
Het project is nog niet in beton gegoten. Er ligt nu een plan op hoofdlijnen met verschillende opties. Eén optie is dat vastgoedeigenaren ook aanhaken. Leegstaande panden een woonbestemming geven en winkels concentreren in een paar straten, maakt het centrum aantrekkelijker. De investeringen hiervan zijn voor de pandeigenaren.

Naar verwachting is in het vierde kwartaal van dit jaar het masterplan klaar, dan wordt duidelijk of het plan binnen de randvoorwaarden blijft die er zijn gesteld, onder andere de financiële randvoorwaarden. Daarna volgt nieuwe besluitvorming. De hoop is dat de bundeling van de functies en de bouw van nieuwe woningen ervoor zorgt dat men in Zeeuws-Vlaanderen gaat of blijft wonen en de voorzieningen op peil blijven.