Big data en vastgoedsturing

| Door IVVD

De toepassing van Big Data is veel laagdrempeliger dan menigeen denkt. De beschikbaarheid van data ontwikkelt zich in hoog tempo. Tegelijkertijd ontwikkelt de technologie om deze data te ontsluiten zich snel. Koppeling van data is eenvoudig. Iedereen kan aan de slag met datavraagstukken. Een nieuwe fase in vastgoedsturing is aangebroken.

Voor de liefhebber van ‘evidence based’ vastgoedsturing gaat een wereld open.
Voor de liefhebber van ‘evidence based’ vastgoedsturing gaat een wereld open.

Big Data wordt vaak gebruikt als containerbegrip. Voor vastgoedsturing gaat het simpelweg om het beter ontsluiten van zowel eigen als open data. De beschikbaarheid van data ontwikkelt zich heel snel. Het huidige aanbod van data is vele malen groter dan het aanbod van een paar jaar geleden. Je kunt je dagelijks verbazen over het tempo waarin dit gaat. Ook voor vastgoedsturing krijgt Big Data elke dag meer waarde.

Met regelmaat ontstaan er initiatieven om op een gestructureerde manier data te verzamelen en bestaande data te ontsluiten. Op het gebied van economie, samenleving en de gebouwde omgeving zijn er inmiddels ontelbare bronnen. Tegelijkertijd ontwikkelt de technologie om deze data te ontsluiten snel. Data kunnen eenvoudig gekoppeld worden en in een handomdraai zichtbaar gemaakt. Iedereen kan nu aan de slag met datavraagstukken.

Groot compliment aan overheid
Nederland doet het goed op de internationale lijstjes als het gaat om het beschikbaar stellen van dataregisters. De Nederlandse Open Data Agenda draait op volle toeren. Het openbaar maken van data stimuleert innovatie. Je verwacht niet dat de locatie van alle prullenbakken in de stad relevant is, tot het moment dat je een offerte moet maken voor het beheer daarvan. Een ander voorbeeld is dat openbaar doorzoekbare gemeentelijke begrotingen toepassing krijgen in de benchmark gemeentelijk vastgoed. Koppeling van data doet wonderen.

ir. Marten Middendorp MRE is oprichter van Republiq, een snelgroeiend adviesbureau voor vastgoedsturing in het publieke domein. Datavraagstukken vormen Republiqs tweede natuur. Hun motto: een moderne adviseur heeft de bewijzen op zak.
ir. Marten Middendorp MRE is oprichter van Republiq, een snelgroeiend adviesbureau voor vastgoedsturing in het publieke domein. Datavraagstukken vormen Republiqs tweede natuur. Hun motto: een moderne adviseur heeft de bewijzen op zak.

De overheid zal de komende jaren steeds meer data openbaar maken. De basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) is openbaar, het kadaster staat op een kier en zoiets als het handelsregister van de Kamer van Koophandel kan ook niet achterblijven. Het Kwaliteits Insituut Nederlandse Gemeenten (KING) ontsluit via www.waarstaatjegemeente.nl veel openbare bronnen.

De mogelijkheden zijn eindeloos
Alleen aan data heb je niets. Het gaat om de analyses die je ermee maakt. Het komt erop aan de goede vraag te stellen om vervolgens met inzet van creativiteit te bepalen hoe je de vraag kunt beantwoorden met data. Wat zou er zoal kunnen gebeuren?

Op de korte termijn zal een woningcorporatie een relatie leggen tussen woongenot en investeringen, kan een vastgoedbeheerder de mutaties in het huurderbestand voorspellen, wordt er preventief geïnvesteerd in wijken die dreigen af te glijden, roostert een onderwijsinstelling net als KLM op basis van verwachte opkomst, wijst een ‘smart building’ je de weg naar vrije werkplekken, wordt de onderhoudsinspectie gedaan met de beeldherkenning van Cyclomedia en waardeert het algoritme van Geophy de marktwaarde van een beleggingsportefeuille.
Allemaal voorbeelden die helpen om de gebouwde omgeving slimmer aan te sturen. De realtime beschikbaarheid van data luidt daarmee een nieuwe fase in de vastgoedsturing in. Op naar betere besluitvorming.

Waar raakt big data de vastgoedsector?

Onderstaande voorbeelden geven een impressie van concrete toepassingen in het werkveld.

Voorzieningenplanning
Een database met alle maatschappelijke voorzieningen in Nederland als referentie voor het accommodatiebeleid. Hiervoor zijn ruim 70 (vooral openbare) bronnen gekoppeld. Bereiken we de doelgroep in onze aandachtswijken? Is er een verband tussen sportvoorzieningen en sportdeelname? Waarom heeft de gemeente Groningen per inwoner meer buurthuizen dan de gemeente Delft? Zijn deze gemeenten vergelijkbaar? Voor een analyse kun je dieper inzoomen op de samenstelling van de stad en haar bevolking.

Prestatieafspraken corporaties
Gemeenten en corporaties moeten tot prestatieafspraken komen over de samenstelling van de voorraad sociale woningen. Analyse van demografische, sociale en ruimtelijke aspecten van de stad geeft een beeld van de opgave. Een dashboard op basis van open data legt de feitelijke basis onder dit gesprek. Corporaties kunnen zo bij elkaar in de portefeuille meekijken. Dat kan transparant maken hoe doelen gehaald kunnen worden, bijvoorbeeld door elkaar op bepaalde punten te helpen.

Retail Risk Index
De toekomst van de retail is per straat voorspelbaar door koppeling van passantentellingen, sectorbeelden en faillissementscijfers. Dit soort inzichten maakt het voor gemeenten mogelijk om veel gerichter te interveniëren in de stad. Het onderstreept de waarde van jarenlange dataverzameling en onderzoek naar een winkelbestand. Zo kan innovatie ontstaan door samenwerking tussen gevestigde orde en nieuwkomers in het vastgoed. De retail risk index is van Insights for Action.

Integraal huisvestingsplan
Alle ingrediënten voor een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs zijn openbaar. Hoe bereikbaar zijn de scholen? Wie zit er ruim in zijn jas en waar knelt het? Hoeveel gevaarlijke kruispunten moet een jochie van zes over om naar school te kunnen? Met Big Data kan alles transparant gemaakt worden. Door kennis over de samenstelling van de wijk en waar bijvoorbeeld taalachterstanden zijn, kunnen investeringen in voorschoolse opvang op die specifieke locatie prioriteit krijgen.