Biobased innovatie en industrialisatie is de sleutel tot klimaatneutrale bouw

| Door Dieuwke van Vuure

Een klimaatneutrale bouwsector in 2035 is haalbaar. Bouwers moeten dan wel massaal overstappen op biogrondstoffen. En liever vandaag dan morgen.

[Door: Ivo van der Hoeven, redactie IVVD]

Biobased innovatie en industrialisatie is onontkoombaar in de bouw, stelt Jan Willem van de Groep, programmaregisseur van Building Balance. ‘Als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen én 900.000 woningen willen bouwen voor 2030, dan moeten we de bouwsector, de landbouw en de industrie versneld verduurzamen. Biogrondstoffen vormen hierbij de sleutel.’

Building Balance is een landelijk transitieprogramma voor het versneld opschalen van het gebruik van biogrondstoffen in de bouw. Het programma initieert, stimuleert en ondersteunt zelfstandige regionale en landelijke ketens; van land tot pand. Van de Groep: ‘We verbinden ketenprojecten, bundelen kennis en creëren op alle niveaus de condities waarmee we ketens kunnen opschalen.’ Die opschaling is volgens de programmaregisseur van Building Balance hard nodig om te komen tot rendabele businessmodellen. ‘We moeten zorgen dat alle partijen hieraan kunnen verdienen: de boeren, de bouwers en de industrie.’

50.000 hectare vezelteelt
Om te komen tot goede businesscases draagt Building Balance actief bij aan het creëren van de juiste condities voor alle betrokken partijen. Daarbij kan gedacht worden aan het agenderen van belemmeringen, het bedenken van stimulerende maatregelen, het organiseren van middelen en het bieden van actieve ondersteuning in de keten. ‘Het is onze ambitie om in 2030 in Nederland minimaal 50.000 hectare vezelteelt te hebben’, verduidelijkt Van de Groep. ‘Dan zal 30% van de vezelgrondstoffen voor de bouw uit biovezels bestaan. Daarmee besparen we al snel anderhalve megaton aan CO2-uitstoot in de bouw.’

‘We moeten zorgen dat alle partijen hieraan kunnen verdienen: de boeren, de bouwers en de industrie.’

Met die anderhalve megaton kan de bouw volgens Van de Groep een substantiële bijdrage leveren aan de klimaatdoelen van Parijs. En daar zal het volgens hem niet bij blijven. ‘Als we deze ontwikkeling na 2030 exponentieel laten doorgroeien, dan kunnen we in 2035 een klimaatneutrale bouwsector hebben. Dan nemen de gebouwen en de bouw evenveel CO2 op als ze uitstoten.’

Kortere ketens

Wildopvang Avolare in Doorwerth is een mooi voorbeeld van Biobased bouwen

Voor het zover is moet er nog het nodige gebeuren, stelt Van de Groep. ‘We hebben nog diverse dilemma’s in de ketenontwikkeling die we moeten oplossen. En we moeten nog veel meer kennis ontwikkelen en delen. Zo moeten er bijvoorbeeld andere productie- en verwerkingsmethodes komen voor biogrondstoffen en kortere regionale ketens van boer tot bouw. Al deze ontwikkelingen moeten leiden tot meer volume en daarmee tot meer zekerheid voor boer en bouwer.’

Om dit goed van de grond te krijgen, zullen alle partijen proactief mee moeten werken. De boeren, de industrie, de bouwers en de overheid. Van de Groep: ‘Maar de belangrijkste partij is misschien wel de opdrachtgever. Die moet kiezen voor goede duurzame, biobased oplossingen. Doet de opdrachtgever dat niet, dan zal de wal het schip keren. Dan houdt het heel snel op met produceren en bouwen.’