BNG Bank Onderwijsdagen

| Door IVVD

Deltion College, Zwolle.

BNG Bank organiseert dit najaar nog twee onderwijsdagen over actuele ontwikkelingen in het onderwijsvastgoed.

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

Doel van deze onderwijsdagen is om scholen (PO/VO) als belangrijk onderdeel van de publieke sector te informeren over de diverse mogelijkheden om investeringen in onderwijsvastgoed te financieren.
text

Programma
Sibo Arbeek, ICS adviseurs, zal eerst plenair een overzicht geven van de huidige sectorontwikkelingen en de uitdagingen waar de sector voor staat. Vervolgens worden in de vorm van pitches drie verschillende mogelijkheden voor het realiseren van nieuw onderwijsvastgoed toegelicht. Daarna kunt u bij de verschillende initiatieven aan tafel aanschuiven voor nadere informatie en discussie.

  1. Ontzorgingsconcept Bewust Investeren, Bart Hoevers
  2. Ontzorgingsconcept Huren als Eigenaar, Donald van der Veen – SMV
  3. Financiering van een school onder borgstelling door de gemeente, Marc Braaksma – Sweco
  4. Financiering van duurzame integrale huisvestingsplannen, Caspar Boendermaker – BNG Bank

Programma-opzet
12.00 uur – Lunch
13.00 uur – Plenair programma
14.30 uur – Thematafels
15.30 uur – Einde

Locatie en data
BNG Bank organiseert in navolging van de eerste succesvolle bijeenkomst nog 2 onderwijsdagen dit jaar.

  • Donderdag 17 oktober 2019
    Noorderpoortcollege, Groningen
  • Donderdag 21 november 2019
    De Fliert, Twello

Doelgroep
De doelgroep betreft schoolbesturen PO/VO en ambtenaren/bestuurders van gemeenten (verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting).

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor een van de onderwijsdagen via www.bngbank.nl/onderwijsdagen

Contact
Voor vragen kunt u zich wenden tot Derk Jan Postema of Jeffrey Nijhuis.