BovenIJ ziekenhuis gaat over op stadswarmte

| Door IVVD

CO2_dalingMet de aansluiting op het stadswarmtenet van Westpoort Warmte neemt het BovenIJ ziekenhuis haar rol in duurzame bedrijfsvoering. De warmte uit de stadsverwarming van Westpoort Warmte vermindert de CO2-uitstoot van het ziekenhuis. Met de aansluiting op stadsverwarming behoort het BovenIJ ziekenhuis tot de koplopers in het gebruik van duurzamere warmtebronnen.

“Het gebruik van restwarmte voor verwarming en warm water past binnen de duurzame ambities van het BovenIJ ziekenhuis”, aldus Edwin van der Meer, voorzitter Raad van Bestuur. “Eerder investeerden we als BovenIJ ziekenhuis al in het plaatsen van zonnepanelen op het ziekenhuisdak.”

Restwarmte
De stadsverwarming wordt geleverd vanuit de afvalverbrandingsinstallatie van AEB Amsterdam in Westpoort. De aansluiting op stadswarmte zorgt voor een besparing die gelijkstaat aan die van 8.200 zonnepanelen. Bovendien vermindert ook de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen.

Van het gas af
Bijna zestig procent van het energieverbruik in Nederland is bestemd voor verwarming en warm tapwater. Daarvoor wordt tot nu toe vooral aardgas gebruikt. Het kabinet gaat de komende jaren duurzame alternatieven stimuleren. Met de aansluiting op stadsverwarming behoort het BovenIJ ziekenhuis tot de koplopers in deze ontwikkeling. Daarnaast sluit de keuze voor het warmtenet aan bij de duurzaamheidsambities van Amsterdam, dat in 2050 klimaatneutraal wil zijn.

Stadsdeel Noord loopt voorop als het gaat om het aardgasvrij maken van woonwijken. “De Van der Pekbuurt en de Banne gaan als eerste over op stadswarmte. Steeds meer mensen denken er over na en ik vind het geweldig dat een grote partij als het ziekenhuis nu ook uit eigen initiatief de stap zet”, aldus Erna Berends, stadsdeelvoorzitter Noord.

Ondertekening duurzame ambities
Met deze ondertekening zetten partijen een nieuwe stap in samenwerking en in hun verantwoordelijkheid voor het gebruik van groene en duurzame energie.