Breda regelt kosten verduurzaming via huurovereenkomsten

| Door IVVD

Veel gemeenten zijn bezig met de verduurzaming van hun vastgoed, waaronder sporthallen en buurthuizen. De gemeente Breda stelde hier een complete business case voor op. Met een aanvulling op de huurdersovereenkomst vraagt Breda de kosten die door het lagere energieverbruik worden bespaard, terug aan de huurders.

In 2016 vroeg de gemeente EPA-U-adviseurs om een maatwerkadviesrapport op te stellen voor de verduurzaming van haar 75 belangrijkste panden. In dat rapport stonden de benodigde maatregelen, de kosten daarvan en de verwachte besparing op het energieverbruik. Dat was een goede zet, vertelt wethouder Paul de Beer van Stedelijke Ontwikkeling, Vastgoed en Klimaat: “Met die besparingen én door de reserveringen uit de meerjarenonderhoudsplanning naar voren te halen, kregen we de benodigde € 20 miljoen vrij makkelijk bij elkaar. Daardoor hadden we in één keer een bestuurlijk mandaat voor de verduurzaming van onze hele kernportefeuille.”

Split incentive
Om de energiekostenbesparing daadwerkelijk te kunnen inrekenen in de business case, moest de gemeente wel iets bedenken voor de zogeheten split incentive. Dit is het fenomeen dat de verhuurder betaalt, terwijl de huurder profiteert. De gemeente kiest ervoor om dit te regelen via een aanvulling op de huurovereenkomst, een allonge. “Afhankelijk van het type huurder vragen we bijvoorbeeld 50 of 75% van de berekende besparingen terug. Bij zonnepanelen kunnen de besparingen per jaar weleens tegenvallen. Dat dekken we af door niet de volledige berekende besparing in te rekenen.”

Extra comfort voor huurders
Volgens De Beer is tot nu toe elke huurder akkoord gegaan met de allonge. “Dat is niet zo gek, want vaak krijgen ze er ook extra comfort ervoor terug. We verhuren bijvoorbeeld een sporthal waar het tijdens evenementen in de zomer vroeger veel te warm werd. Voor die gebruikers was comfort misschien wel een belangrijkere motivatie dan verduurzaming. En dat is prima, als er maar draagvlak is. We kiezen bewust de weg van verleiden, en niet van verplichten.”

Houd het simpel
In een enkel geval blijkt dat een aanbestedende partij extra of betere ideeën heeft voor verduurzaming. “Daar is ruimte voor. Dan passen we dat aan in de allonge.” De Beer adviseert gemeenten om de overeenkomst vooral niet te ‘zwaar’ te maken. “Soms kan het efficiënt zijn om de verduurzaming te combineren met andere doelen, zoals vergroening. Zoiets nemen we mee bij de uitvoering, en niet al aan ‘de voorkant’. Zo voorkomen we dat de overeenkomst te complex wordt en houden we de snelheid erin.”

Bron: RVO.nl