Brede School Aarle-Rixtel toekomstbestendig

| Door IVVD

bredeschool-aarle-rixtel-1Een school is een bijzonder gebouw in een dorp omdat heel veel mensen hier een belangrijk deel van hun leven doorbrengen. Dit betekent dat je als architect kinderen iets mee kunt geven dat ze de rest van hun leven onthouden, want iedereen kan zich nog zijn of haar oude schoolgebouw herinneren. “Het gebouw wordt een avontuur” was dan ook het uitgangspunt voor het ontwerp.

In de kern van het Brabantse dorp Aarle-Rixtel ligt de Brede School. Aanwezige kwaliteiten zoals de vele bomen en het gebruik door de buurt van schoolplein en speeltoestellen is uitgangspunt geweest bij het plan. Naast uitdagende vormen is gekozen voor materialen die niet meteen voor de hand liggen.

bredeschool-aarle-rixtel-11

Ambachtelijke, typisch Brabantse afwerking
Vaak ruw, soms glad, meestal onafgewerkt en zichtbaar bevestigd levert het een geheel op dat mensen niet onbewogen laat. Zo zijn bijvoorbeeld het metselwerk van de bestaande gymzaal en de nieuwbouw op een zelfde wijze afgewerkt, namelijk met slempwerk. Door het toepassen van deze ambachtelijke, typisch Brabantse afwerking is een samenhangend geheel ontstaan met een uitstraling alsof het er al jaren staat.

Uitgangpunt “Samen onder een groot dak”
Een brede school kent verschillende gebruikers. “Samen onder een groot dak” was het uitgangspunt voor de opzet van het geheel. Er is gekozen voor een fijnschalig gebouw met een dorpse uitstraling, waar binnen de samenhang van het totale gebouw iedere gebruiker zichzelf kan profileren.
Het gezamenlijk hart in het gebouw wordt gevormd door het speellokaal en de BSO thema-lokalen die op deze wijze voor alle partners gemakkelijk bereikbaar zijn. Hier om heen zijn de aula’s van de diverse partners gelegen. Aan deze grote ruimtes zijn vervolgens de groepsruimtes gepositioneerd. Een bovenplein doet dienst als buitenruimte voor de BSO, waardoor de kinderen na schooltijd ook echt in een andere omgeving komen dan overdag.

Toekomstbestendig
De hoofdopzet gaat uit van een terugkerende bouwsteen van 50m2, die vervolgens per gebruiker op verschillende manieren is geschakeld. Deze schakeling bepaalt de eigen identiteit maar door de modulaire opzet is uitwisselbaarheid in de toekomst gegarandeerd en kunnen groei en krimp worden opgevangen. De toepassing van verschillende hellingshoeken in de schuine daken resulteert in een maximum aan ruimtelijkheid en variatie.