Breeam certifcering voor bestaande gebouwen vernieuwd

| Door Odette Koldewey

De nieuwe versie van het duurzaamheidskeurmerk voor bestaande utiliteitsgebouwen BREEAM-NL In-Use legt de lat voor duurzame gebouwen in Nederland nog hoger.

Op 9 november is de nieuwe versie gepresenteerd. Annemarie van Doorn, directeur van Dutch Green Building Council (DGBC), de maatschappelijke organisatie die het keurmerk in Nederland ontwikkelt en beheert: “De noodzaak voor het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving is hoog. Zeker in de bestaande bouw zijn de uitdagingen groot.”

BREEAM In-Use is dé internationale gemeenschappelijke taal om de duurzame prestaties van bestaande gebouwen te beoordelen. In Nederland wordt het keurmerk breed omarmd: Er zijn al meer dan 1.500 BREEAM-NL In-Use certificaten behaald.

Drie delen, de eerste twee aangepakt
BREEAM-NL In-Use bestaat uit drie delen: het gebouw (Asset), beheer en het gebruik. In deze nieuwe versie zijn in eerste instantie de eerste twee delen Asset en Beheer aangepast. Het derde deel wordt eind november 2021 gepresenteerd. Leonie de Boer is projectmanager bij DGBC en heeft de ontwikkeling van BREEAM-NL In-Use begeleid: “Met deze aanscherping willen we toe naar een volgend niveau van duurzame bestaande gebouwen. Dit alles om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.”

Bekijk hier de vernieuwde versie van BREEAM-NL In-Use.

Aansluiting bij de EU Taxonomy
Eén van de belangrijkste aanpassingen in het vernieuwde duurzaamheidskeurmerk is de aansluiting bij de EU Taxonomy. Deze Europese gemeenschappelijke taal maakt duidelijk in hoeverre financiële investeringen bijdragen aan de klimaat- en milieudoelstellingen. Dit voorkomt greenwashing en is een belangrijk middel voor de Europese Commissie om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen, als onderdeel van de EU Green Deal. De aansluiting bij deze gemeenschappelijke taal is door het gehele vernieuwde BREEAM-NL In-Use keurmerk heen verweven. De Boer: “Hierdoor helpt een certificering met BREEAM-NL In-Use om een investering als ‘duurzaam’ te duiden, in overeenstemming met de criteria van de EU Taxonomy.”

Circulariteit in BREEAM-NL In-Use
Daarnaast is nadrukkelijk meer aandacht gelegd op circulariteit in bestaande gebouwen. “We hebben eerder uitgebreid onderzoek gedaan naar welke circulaire indicatoren we in de bestaande gebouwde omgeving kunnen definiëren”, aldus de projectmanager van DGBC, “en die hebben we in de nieuwe versie opgenomen.” Zo zijn losmaakbaarheid en het bepalen van de (rest)waarde van materialen en producten nieuwe onderdelen in het keurmerk. “Ook stimuleren we het opzetten van een gebouwpaspoort over de materialen die in het gebouw zijn gebruikt.”

Focus op werkelijk energiegebruik
Een andere aanscherping in het nieuwe duurzaamheidskeurmerk is de focus op het werkelijk energiegebruik in een gebouw. De Boer vertelt: “Voor het berekenen van dit werkelijke energiegebruik in gebouwen wordt in de nieuwe richtlijn voorgeschreven gebruik te maken van de WEii, een onlangs geïntroduceerd rekenmodel. Zo wordt inzichtelijk hoe dicht een gebouw de Parijse klimaatdoelstellingen nadert. Dat inzicht is fundamenteel om een goed beleid te kunnen voeren.”

Flexibel keurmerk
Tot slot is er extra aandacht besteed aan de verbetering van de flexibiliteit van het keurmerk. Zo is een certificaat met de nieuwe beoordelingsrichtlijn standaard drie jaar geldig, maar is het nu eenvoudiger om tussentijds verbeteringen door te voeren. Zo komen doorgevoerde duurzaamheidsmaatregelen sneller terug in de BREEAM-NL In-Use score.

Vanaf 9 november te gebruiken
Vanaf 9 november is het vernieuwde duurzaamheidskeurmerk door vastgoedeigenaren en beleggers te gebruiken. Tot 9 februari 2022, dus drie maanden na de introductie, is het mogelijk om een nieuw project te registeren voor een beoordeling met de vorige versie. Die registratie is een jaar geldig. “Uiteraard stimuleren we onze partners om met het nieuwe veel ambitieuzere keurmerk aan de slag te gaan. En daarmee te werken aan een toekomstbestendige gebouwde omgeving”, besluit de projectmanager.

Webinar – toelichting op de nieuwe richtlijn
Op 18 januari vindt een webinar plaats om een toelichting te geven op de nieuwe Beoordelingsrichtlijn. Je kunt je hier al inschrijven.