Bundeling van expertises voor focus op welzijn en preventieve zorg

| Door Dieuwke van Vuure

De eerstelijnszorg in het noorden van Nederland staat onder druk. Nieuwe concepten zijn nodig om de zorg in dit gebied toekomstbestendig te houden. Gezondheidshuis Noorderlicht in Sneek is zo’n vernieuwend concept. Zenzo Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt dit laagdrempelige en wijkgerichte gezondheidscentrum samen met een breed scala aan zorgpartijen.

Gezondheidshuis Noorderlicht wordt een plek waar zorg efficiënt is ingericht, waar verschillende disciplines elkaar versterken en waar bezoekers de zorg als licht en laagdrempelig ervaren. In het voorjaar van 2025 opent het zorgcentrum de deuren. Zenzo Maatschappelijk Vastgoed is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de bouw van dit nieuwe Gezondheidshuis. Conceptontwikkelaars Sjoerd Knol en Kevin Delgado van Zenzo Noord zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling.

‘Met de realisatie van dit Gezondheidshuis spelen we sterk in op de ontwikkelingen in de zorg in de noordelijke provincies’, vertelt Knol. ‘We bundelen krachten en expertise op één plek. Daardoor kan er efficiënter worden gewerkt en ontstaat er meer focus op welzijn en de preventieve kant van de zorg. We kijken hierbij niet alleen naar het welzijn van de cliënten, maar ook naar het welzijn van de mensen die werken in het gebouw. Beide kanten vinden we heel belangrijk.’

Wijkgerichte aanpak
Delgado: ‘De eerstelijnszorg in ons werkgebied dreigt vast te lopen. We zien een behoorlijke vergrijzing in het huisartsenbestand. Veel huisartsen gaan de komende jaren met pensioen en vervangers staan niet in de rij. Vandaar dat we nieuwe concepten moeten ontwikkelen. Concepten waarmee we samenwerking in een wijkgerichte aanpak mogelijk maken. We willen daarbij inzetten op positieve gezondheid en fijne aantrekkelijke werkplekken realiseren voor de zorgmedewerkers. Doen we dat niet, dan loopt de zorg gegarandeerd vast.’

Gezondheidshuis Noorderlicht wordt zo’n nieuwe, aantrekkelijke werkplek midden in de wijk. Het centrum biedt straks ruimte aan een breed scala aan zorgaanbieders, van huisartsen tot psychologen en van diëtisten tot medisch specialisten.

Sjoerd Knol: ‘Wij geloven heel sterk in co-creatie, we ontwikkelen altijd samen met toekomstige gebruikers’

Businesscase opgesteld
‘Wij konden gelukkig een goede rol in spelen in de ontwikkeling van het Gezondheidshuis’, vertelt Knol. ‘We hebben scherp in beeld gebracht wat de vraag was en hebben dat vervolgens vertaald naar een businesscase die daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. We hebben samen met Van Manen en Zwart Architecten uit Drachten de behoeftes van de verschillende partijen vertaald naar een plattegrond en op basis daarvan zijn we het traject met de zorgpartijen aangegaan. We zijn nu anderhalf jaar verder en werken toe naar de bouwvergunning. En het Gezondheidshuis is inmiddels zo goed als geheel verhuurd.’

De zorgpartijen die zich in het Gezondheidshuis vestigen worden niet zelf eigenaar van het pand. Dat wordt een maatschappelijk belegger die de ruimtes vervolgens verhuurt. Onderhandelingen daarover lopen momenteel tussen Zenzo en een belegger. Delgado: ‘De betaalbaarheid van de zorg komt steeds meer in het geding. Vandaar dat het voor zorgaanbieders fijn is dat wij een stuk risico wegnemen. Wij verrichten bij dit soort ontwikkelingen de haalbaarheidsstudies en trekken ook het financieel risico naar ons toe. Zo kunnen we belangrijke projecten als het Gezondheidshuis Noorderlicht toch van de grond krijgen.’

Regionaal geworteld
Kennis van de regionale zorgmarkt is bij dit soort ontwikkelingen onontbeerlijk, stelt Knol. ‘Zenzo is landelijk actief, maar regionaal geworteld. Die regionale wortels zijn heel belangrijk bij het bedienen van de zorgmarkt. Wij geloven heel sterk in co-creatie, in het samen met de toekomstige gebruikers ontwikkelen van vastgoed. Daarom is het heel belangrijk dat we de regio kennen. Dat we de taal spreken en dat we weten wat er speelt in de dorpen, steden en wijken. Wij richten ons dan ook specifiek op de drie noordelijke provincies: Drenthe, Groningen en Friesland. We opereren hierbij autonoom, maar kunnen wel altijd gebruikmaken van de technische expertise van ons hoofdkantoor in Houten.’

Kevin Delgado: ‘Bij de ontwikkeling houden we rekening met de richtlijnen van het Nederlandse Huisartsen Genootschap’

Een belangrijk uitganspunt dat de zorgverleners in het gezondheidshuis toepassen is positieve gezondheid. Dat richt zich op het optimaal functioneren van individuen, relaties en samenlevingen. Knol: ‘Met de groeiende druk op de zorg wordt positieve gezondheid steeds belangrijker. Wij geloven heel sterk dat we ons niet enkel moeten focussen op genezen, maar ook op het voorkomen van zorgvragen. Vandaar dat wij met andere partijen sterk inzetten op preventieve zorg. Vanaf de jongste jeugd tot aan de ouderen willen wij een gezonde levensstijl stimuleren. Wij ondersteunen de huisartsen hierin door samen met hen opzoek te gaan naar gelijkgestemde partners en in verhuurproces deze visie breed uit te dragen.’

Buurt lift mee
Vastgoed speelt bij preventieve zorg een belangrijke rol denken de conceptontwikkelaars van Zenzo Noord. Knol: ‘Vastgoed draagt bij aan de leefomgeving. We noemen ons niet voor niets Zenzo Maatschappelijk Vastgoed. Met het ontwikkelen van vastgoed willen we echt een positieve bijdrage leveren aan die omgeving. We bouwen dus niet enkel voor de gebruikers van het gebouw, maar ook voor de buurt. En dat geldt zeker ook voor Gezondheidshuis Noorderlicht. Zo is er bewust gekozen voor een plek dicht bij de mensen, midden in de wijk en komt er ook een ontmoetingsplek waar bewoners op een laagdrempelige manier aan kunnen kloppen voor maatschappelijke vraagstukken.’

Maar het draait uiteindelijk vooral om de zorg. Delgado: ‘Bij de bouw van Noorderlicht houden we sterk rekening met de richtlijnen van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Bundeling van kennis wordt in het Gezondheidshuis een belangrijk thema. En omdat alle zorgdisciplines straks onder een dak zitten, kunnen ze ook makkelijk bij elkaar in de keuken kijken. Op die manier kunnen de zorgverleners de kwaliteit van de zorg waarborgen.’