BuurtBoost: circulariteit helpt buurten verbeteren

| Door Odette Koldewey

De sociale infrastructuur krijgt pas echt een boost als tegelijk de ‘fysieke’ infrastructuur aangepakt wordt. Want wat is er nodig om de wijk aantrekkelijker te maken? Wat vraagt dat van de woningen? Van de inrichting van de buurt?

Bas de Haan, commercieel-technisch manager BuurtBoost en Mariette Broesterhuizen, strategisch manager BuurtBoost

BLOG BUURTBOOST
Veel van onze naoorlogse woonwijken staan er niet al te best op. Slechte woningen, onveilig, geen sociale samenhang, bewoners met weinig perspectief: de problemen zijn legio. Dáár moet wat aan gebeuren en liefst snel. Want ook de woningnood vraagt om ingrijpen. Helaas blijft het al té lang bij praten. Met een geheel eigen integrale aanpak wil BuurtBoost van praten naar doen. En circulariteit helpt daarbij.

De aanpak van BuurtBoost volgt twee sporen. De één richt zich op sociale innovatie, bijvoorbeeld door het stimuleren van ontmoeting, door onderwijs, cultuur en sport naar de wijk te brengen, en door initiatieven voor participatie. Als verbinder en aanjager maakt BuurtBoost plannen voor de verbetering van de ‘sociale’ infrastructuur. Samen met alle stakeholders, de wijkbewoners voorop. Maar de sociale infrastructuur krijgt pas echt een boost als tegelijk de ‘fysieke’ infrastructuur aangepakt wordt. Het gesprek daarover blijkt een geweldige aanleiding om alle stakeholders bij elkaar te brengen. Want wat is er nodig om de wijk aantrekkelijker te maken? Wat vraagt dat van de woningen? Van de inrichting van de buurt?

Het verduurzamen van de omgeving en bestaande woningen, en het toevoegen van nieuwe woningen, is integraal onderdeel van BuurtBoosts aanpak. Circulariteit is daarbij het uitgangspunt. Niet alleen met het oog op grondstoffenschaarste of klimaatverandering, maar ook omdat dit uitstekende kansen biedt voor de transformatie naar een aangename woon- en leefomgeving.

‘We kijken heel breed’, vertelt Mariette Broesterhuizen van BuurtBoost. ‘We vergroenen de wijk, om de biodiversiteit te stimuleren, maar ook omdat mensen zich daar prettiger in voelen. We denken na over waterberging en verkoeling, als reactie op het klimaatvraagstuk én omdat daarmee het leefklimaat verbetert. We gaan aan de slag met mobiliteit, omdat al die auto’s waardevolle ruimte innemen, maar ook om mensen aan te zetten actiever en gezonder te leven. Of we bedenken lokale energiehubs die slim communiceren met gebouwen in de buurt. Dat maakt vraaggestuurde levering mogelijk, maar ook het terugleveren van lokaal opgewekte energie. Als je voor dat laatste maatregelen treft, gaan bewoners ook bewuster om met energie.’

‘Circulaire ambities gaan we pas waarmaken als we buurtontwikkeling integraal aanpakken, en met elkaar anders durven te acteren’

Meer diversiteit in de wijk draagt bij aan de leefbaarheid. Daarom heeft BuurtBoost de Optopper ontwikkeld. Dit is een volwaardige woning die zonder grote ingrepen op vrijwel iedere naoorlogse flat geplaatst kan worden. Zo ontstaat een nieuwe woonlaag van aantrekkelijke, eigentijdse appartementen en studio’s. Circulair ontworpen met houtbouw, modulair en flexibel, in hoge mate gestandaardiseerd en vrijwel geheel fabrieksmatig gebouwd. Dit maakt de Optopper betaalbaar en bovendien snel te realiseren, zodat de wijk binnen korte tijd nieuwe doelgroepen kan verwelkomen.

‘Je moet érgens beginnen en het toevoegen van betaalbare woningen is dan een heel concrete ingreep’, vertelt Bas de Haan erover. ‘Maar het moet wel technisch en financieel haalbaar zijn. Voor extreem maatwerk en langdurige ontwerp- en ontwikkelprocessen hebben we geen tijd meer. De ontwikkeling van zo’n Optopper hebben we daarom in eigen hand gehouden. Dan kun je snel impact maken, zeker als je de realisatie combineert met sociale innovatie. Met onze partners demonteren we materialen voor hergebruik in nieuwbouw. Dat gebeurt door buurtjongeren in een werkleertraject. Zo combineren we het sociaal-maatschappelijke karakter van BuurtBoost mooi met de Rotterdamse productiementaliteit.’

Mariette Broesterhuizen, strategisch manager BuurtBoost. Mariette is architect op het snijvlak van architectuur en stedenbouw. Voor haar staat de vraag voorop hoe je tot een goede leefomgeving komt. Zij zet zich daarom in voor de integratie van sociale en fysieke innovatie in wijkontwikkeling.

Bas de Haan, commercieel-technisch manager BuurtBoost. Bas is pleitbezorger van produktmatig denken en pionier in de geïndustrialiseerde modulaire woningbouw. Deze tijd met grote opgaven in de woningbouw vraagt om standaardisering en het minimaliseren van maatwerk, zonder concessies aan woonkwaliteit en duurzaamheid.

BuurtBoost is een initiatief van VORM. Meer informatie op BuurtBoost.nl