Capital Value: interesse in zorgvastgoed neemt toe

| Door Odette Koldewey

De interesse van beleggers in zorgvastgoed zal de komende jaren fors groeien, blijkt uit onderzoek van Capital Value. Door de grote opgave in zorgvastgoed en het aantrekkelijke risico-rendementsprofiel is de belangstelling van beleggers voor zorgvastgoed in 2020 verder gegroeid.

De komende 3 jaar zal volgens Capital Value een recordbedrag van 6,3 miljard euro beschikbaar zijn voor investeringen in zorgvastgoed. Of het beschikbare kapitaal ook aangewend zal worden, hangt in grote mate af van het beschikbare aanbod en nieuwe samenwerkingsvormen op de markt.

Aantrekkelijke investering
In 2020 werd door beleggers voor 1 miljard euro geïnvesteerd in zorgvastgoed. Het transactievolume was hiermee 19% lager dan in 2019. Toch blijft zorgvastgoed de komende jaren volgens Capital Value, specialist in woningbeleggingen, een aantrekkelijke langetermijninvestering.
Dat het transactievolume het afgelopen jaar lager lag dan in 2019, ligt voornamelijk aan een tekort aan kwalitatief beleggingsaanbod. Volgens Manon Kuipers, vastgoedadviseur bij Capital Value, zijn de fundamenten onder de zorgvastgoedbeleggingsmarkt in 2020 echter verstevigd. Dit biedt de komende jaren mooie kansen, verwacht Kuipers.

Meer samenwerken
Kuipers roept marktpartijen en zorginstellingen op om meer samen te werken om zo een grotere nieuwbouwproductie tot stand te brengen en de bestaande voorraad te optimaliseren. ‘De kwantitatieve en kwalitatieve opgave in dit segment is groot en er is veel kapitaal beschikbaar bij beleggers.’
Steeds meer marktpartijen spelen in op de kansen die de markt biedt als gevolg van de omvangrijke vraag naar nieuw zorgvastgoed. Hierdoor betrof maar liefst 49% van het totale transactievolume in 2020 nieuwbouwtransacties.

Rol voor woningcorporaties
Met name woningcorporaties houden zich steeds vaker actief bezig met de opgave voor zorgvastgoed in de portefeuille. Uit onderzoek van Capital Value blijkt dat 88% van de corporaties een actieve rol wil spelen om de tekorten op de zorgvastgoedmarkt terug te dringen.
Het aandeel van corporaties aan de kopende kant van het totale transactievolume komt in 2020 uit op 14,9%, terwijl dat aandeel vorig jaar nog slechts zo’n 4,4% bedroeg. Het aandeel van institutionele beleggers daalde daarentegen van 30% naar 16,5%. Wel steeg het aandeel van vastgoedfondsen juist naar 35%.

Sale and lease back
Steeds meer zorginstellingen onderzoeken de mogelijkheden voor de verkoop van hun vastgoed aan beleggers, al dan niet middels een sale and lease back constructie. Een belangrijke reden hiervoor is dat de solvabiliteit en investeringscapaciteit van zorginstellingen dit jaar achteruit is gegaan. Banken zijn daardoor terughoudend met het verstrekken van financieringen voor deze doelgroep.
Om toch de benodigde uitbreidingen of renovaties binnen de vastgoedportefeuille te kunnen bewerkstelligen, kan samenwerking met beleggers een oplossing zijn. Dit geldt voor zowel de bestaande voorraad als voor nieuwbouw.