CBS en Gemeente Heerlen starten Urban Data Center

| Door IVVD

CBS en de Gemeente Heerlen gaan gezamenlijk data verzamelen, combineren en verwerken binnen het CBS Urban Data Center/Heerlen. Gemeente Heerlen kan de resultaten daarvan gebruiken om nieuw beleid te maken voor onder meer zzp’ers, de veiligheidsbeleving van inwoners, leegstand van kantoren en minimuminkomens

Regionale vertaalslag
Het CBS Urban Data Center/Heerlen gaat ook de regionale gevolgen in kaart brengen van landelijke ontwikkelingen. Op basis van regionale data van CBS, gemeente Heerlen en waar mogelijk nieuwe bronnen, kan een regionale vertaalslag worden gemaakt van cijfers over Nederland als geheel.

Martin de Beer, wethouder Economie van Gemeente Heerlen: ‘Heerlen wil zich ontwikkelen als een stad die vernieuwt en experimenteert op het gebied van smart services. Het CBS is daarvoor de ideale partner. Het kunnen beschikken over en koppelen van elkaars data levert nieuwe inzichten op voor de regionale economie. Door deze te delen met ondernemers, bedrijven en investeerders ontstaat een gunstig klimaat voor kansrijke projecten, start-ups, spin-offs en nieuwe bedrijvigheid.’

Tjark Tjin-A-Tsoi, directeur-generaal van CBS: ‘Steeds meer overheidstaken decentraliseren en alleen op basis van cijfers kunnen lokale besturen gefundeerde beslissingen nemen. Door onze kennis en expertise over het verzamelen en verwerken van data beschikbaar te stellen, faciliteren we gemeenten en kunnen we onze cijfers verder detailleren. Zo verbeteren we onze dienstverlening.’

Interactie
Het CBS Urban Data Center/Heerlen is gevestigd op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, die begin september geopend werd. Peter Verkoulen, CEO van Brightlands Smart Services Campus: ‘Onze campus versterkt de interactie tussen overheden, onderwijs, onderzoek en ondernemerschap, met als doel nieuwe bedrijvigheid, innovaties en talentontwikkeling op het gebied van smart services. Het CBS Urban Data Center/Heerlen geeft op een unieke manier invulling aan deze interactie. Daarnaast wordt de basis voor smart services gevormd door data, en CBS is dé dataleverancier bij uitstek. We zijn daarom erg blij dat het CBS UDC/Heerlen een plaats krijgt op onze campus.

Tweede Urban Data Center
Het CBS UDC/Heerlen is het tweede UDC van Nederland. Eind september openden CBS en de Gemeente Eindhoven het eerste. Ook bij andere gemeenten krijgt het initiatief navolging. CBS is met verschillende gemeenten in gesprek over het opzetten van een UDC en de colleges van de gemeenten Groningen en Zwolle hebben onlangs besloten ook een UDC te gaan opzetten.