Cedrah: Nieuwe woonzorglocatie in Yerseke

| Door IVVD

cedrahCedrah heeft afgelopen dinsdag in Yerseke een informatieavond gehouden, waar de resultaten van het uitgevoerde woonbehoefteonderzoek onder senioren werden gepresenteerd. Het onderzoek is gehouden naar aanleiding van een lokaal initiatief om een nieuwe woonvorm voor gehandicapten te ontwikkelen waar Siloah zorg verleent. Cedrah onderzocht de mogelijkheid om in hetzelfde pand ook huisvesting en zorg aan senioren te bieden.

Lokaal initiatief
Tijdens de avond kregen meer dan honderd belangstellenden informatie over de nieuwe plannen. De vraag naar een woonzorglocatie kwam van een oudercollectief van gehandicapte kinderen uit de reformatorische achterban in Zeeland. Cedrah onderzocht eerst of er ook lokale vraag is naar seniorenappartementen en vervolgens welke mogelijkheden er zijn voor een woonvorm voor gehandicapten- en ouderenzorg samen. Bestuurder Teunis Stoop: “Cedrah participeert graag in lokale zorginitiatieven. Ook als anderen ideeën hebben voor ontwikkellocaties, kunnen zij aankloppen bij Cedrah voor kennis, ondersteuning en realisatie.”

Woonbehoefteonderzoek
Cedrah heeft een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd in samenwerking met de Gereformeerde Gemeente in Yerseke, waaruit naar voren kwam dat er ruime belangstelling is voor seniorenappartementen. “Cedrah is daarom van plan om een seniorencomplex in Yerseke te realiseren waar zorg en diensten worden aangeboden,” gaf vastgoedmanager Christiaan van de Wege aan, “het bouwprogramma is afhankelijk van de bebouwingsmogelijkheden.” Volgens het strategisch vastgoedplan van Cedrah worden huur- en koopwoningen ontwikkeld voor de gehele doelgroep, vitale en zorgbehoevende senioren, en krijgen de woningen een eigentijdse uitstraling.

Identiteitsgebonden zorg
In de ontwikkeling van de zorglocatie werkt Cedrah samen met gehandicaptenorganisatie Siloah. Cedrah is verantwoordelijk voor de huisvesting en ouderenzorg; Siloah is verantwoordelijk voor de gehandicaptenzorg. De organisaties willen gezamenlijk identiteitsgebonden zorg bieden aan hen die bewust kiezen voor een organisatie met een reformatorisch identiteitsprofiel.