Circulair beton voor het eerst toegepast op The Green Village

| Door IVVD

Beton is één van de meest gebruikte bouwmaterialen. Het is een grootverbruiker van energie, zowel bij de productie ervan als bij het transport. Bovendien wordt beton vaak als puin achtergelaten wanneer een gebouw is afgebroken. Op die manier vormt het zo’n 50% van alle bouw- en sloopafval en ongeveer een derde van alle afval in Europa. Door beton te recyclen, kan deze impact worden verminderd. Bij de constructie van het Co-Creation Centre op The Green Village, wordt nu voor het eerst 100% gerecycled beton toegepast in een gebouw. Een mooi regionaal voorbeeld van realisatie van de Circular Economy.

Circuton op The Green Village
Bij de constructie van de onderbouw van het nieuwe Co-Creation Centre op The Green Village is Circuton gebruikt. Circuton is een nieuwe technologie waarmee beton 100% gerecycled kan worden. Dit is de eerste keer dat het wordt toegepast in een gebouw. The Green Village is een proeftuin voor duurzame innovaties, op de campus van de TU Delft. Het is een openluchtlaboratorium voor experimenten met nieuwe technologieën voor de woon- en leefomgeving. Op de Green Village kunnen partners duurzame innovaties eerder realiseren omdat de omgeving meer regelluw is dan elders. Doel is grootschalige toepassing in de praktijk te versnellen. Daartoe wordt eerst een percentage van het beton door Circuton vervangen. Stapsgewijs wordt toegewerkt naar honderd procent Circuton.

Partners werken samen
De nieuwe technologie van Circuton is ontwikkeld door C2CA, een start-up vanuit TU Delft en GBN Groep. VolkerWessels, het bouwbedrijf dat voor de totale projectrealisatie van het Co-Creation Centre wordt ingezet, heeft een innovatiepartnerschap met TU Delft. Door in een vroegtijdig stadium dit soort innovatieve technologieën toe te passen, verder te testen en te ontwikkelen in de real life omgeving van The Green Village, doen alle betrokken partijen waardevolle kennis op.

Innovatieve technologie bespaart energie en materialen
Met het zogeheten ADR-systeem (Advanced Dry Recovery), ontwikkeld door onder andere prof. Peter Rem van TU Delft samen met GBN Groep, wordt het verzamelde betonpuin direct op de afbreek-locatie droog gescheiden en bewerkt. Dat vermindert het gebruik van water en energie en ook het transport door stedelijke gebied. Op basis van soortelijk gewicht en afmetingen wordt het betonpuin tijdens het proces zorgvuldig en automatisch gescheiden in drie productstromen: Circugrind – grove fractie (> 4 mm); Circuzand – fijne fractie (< 4 mm) en Circument – ultrafijne fractie (< 0,2 mm).

Verdere ontwikkelstappen naar grootschalige toepassing
Met dit nieuwe materiaal, dat dezelfde constructieve eigenschappen heeft als ‘regulier’ beton, willen de onderzoekers en ondernemers de gehele betonketen, en in bredere zin, de bouw verduurzamen. Dat vereist, naast technologisch robuuste innovaties, brede ketensamenwerking. Aspecten die verder ontwikkeld zullen worden zijn onder meer de standaardisering van dit nieuwe bouwmateriaal en de marktacceptatie, zowel bij de opdrachtgever als bij de gebruiker. Door dit materiaal nu onder andere in de testomgeving van The Green Village te gebruiken, kan gelijktijdig aan deze aspecten worden gewerkt.

Meer weten?
Dit artikel is afkomstig van The Green Village. Lees meer over Circuton op de website van The Green Village of van C2CA Technology.

Bron: Roadmap Next Economy