Circulair ondernemen

| Door IVVD

Provincie Gelderland helpt ondernemers met het circulair maken van hun onderneming zodat zij klaar zijn voor de toekomst. Waarom? De wereldbevolking en de welvaart groeit. Hierdoor gebruiken we meer grondstoffen dan de aarde aan kan en dat zorgt ervoor dat grondstoffen schaars worden. Ook zorgt het gebruik van (fossiele) grondstoffen voor het opwarmen van de aarde wat inmiddels wereldwijd een erkend en zeer urgent probleem is.

Dit vraagt om een andere manier van produceren en consumeren die niet alleen duurzaam, maar tegelijkertijd ook efficiënter is en uitzicht biedt op nieuwe verdien- en businessmodellen. Winst halen uit afval, nieuwe diensten verlenen, tweedehands omvormen tot nieuw business model en het opnieuw ontwerpen van producten en diensten. Het roer moet dus om.

Circulaire atlas
De basis voor deze omslag ligt in de Circulaire Atlas Gelderland (PDF 15 MB). Hieruit blijkt dat 80% van alle grondstoffen gebruikt worden in de sectoren AgroFood en de bouw. De rest wordt gebruikt door de industrie en de consumenten (afval).

Brede aanpak met impact
Op basis van deze Circulaire Atlas kiezen Gedeputeerde Staten nu voor een brede provinciale aanpak gericht op bedrijven die werken met de grootste grondstofstromen in AgroFood, Bouw & Infra, Industrie en Consument & Afval. Hierbij gaat het om een gecombineerde aanpak via onze wegen-infra, de inzet van innovatiemiddelen, circulaire woningbouw, kringlooplandbouw en vergunningverlening. We stimuleren bedrijven om substantieel te gaan besparen op grondstoffen en CO2. Op deze manier dragen we als provincie actief bij aan de landelijke reductie van 50% primaire grondstoffen in 2030.

In gesprek
Gedeputeerde Staten bespreken deze aanpak met Provinciale Staten om daarna met de ondernemers aan tafel te gaan. We dagen ondernemers uit om samen met andere ondernemers in bijvoorbeeld een productieketen aan de slag te gaan om grondstoffen en CO2-uitstoot te verminderen. Op deze manier blijven de ondernemers van Gelderland fit voor de toekomst.