Circulair sloop- en nieuwbouwproject MalieKlos

| Door IVVD

DP6 ontwerpt in opdracht van Woonstad Rotterdam het circulaire sloop- en nieuwbouwproject MalieKlos. Vanuit de visie op duurzaam en toekomstbestendig bouwen wordt het project op verschillende manieren circulair ontworpen. Voor de nieuwbouw zullen bouwmaterialen van de sloop ‘geoogst’ worden om opnieuw toegepast te kunnen worden in het project en worden nieuwe materialen gewogen op hernieuwbaarheid en hergebruik. De appartementen worden ontworpen op aanpasbaarheid in het gebruik en op de mogelijkheid tot samenvoegen in de toekomst.

Het circulaire sloop- en nieuwbouwproject MalieKlos bevindt zich in de Slaghekbuurt in de wijk Hillesluis in Rotterdam en maakt deel uit van de verbeteringsopgave voor Hillesluis en in bredere zin voor de stadswijken in Rotterdam-Zuid. De bestaande woningen zijn bouwkundig kwalitatief aan vervanging toe en hebben onder andere funderingsproblemen. Het nieuwe programma gaat uit van woningen voor sociale huur en omvat 54 appartementen en 32 eengezinswoningen.

Het architectonisch ontwerp voor de nieuwbouw borduurt voort op bestaande thema’s die in deze wijk herkenbaar zijn. De bakstenen bouwblokken worden door subtiele verschillen in bijvoorbeeld detaillering van de gevel opgeknipt in grotere korrels. Ook de horizontale geleding in basement, middendeel en dakrand en de betonplinten en afgeschuinde hoeken sluiten aan op het bestaande architectuurbeeld van de wijk.

Om ontmoeting en gemeenschapszin te vergroten hebben alle woningen een entree aan de straat en wordt de grens tussen privé en openbaar verzacht: uitkragende balkons, zitplekken, plantenbakken en stoepjes vormen de ‘drempelzone’ waar ontmoeting mogelijk wordt gemaakt.De ambitie voor de nieuwbouw op de locatie MalieKlos is het bouwen van duurzame en flexibele woningen.

Vanuit de visie op duurzaam en toekomstbestendig bouwen wordt het project op verschillende manieren circulair ontworpen. Voor de nieuwbouw zullen bouwmaterialen van de sloop ‘geoogst’ worden om opnieuw toegepast te kunnen worden in het project en worden nieuwe materialen gewogen op hernieuwbaarheid en hergebruik. De appartementen worden ontworpen op aanpasbaarheid in het gebruik en op de mogelijkheid tot samenvoegen in de toekomst.