Circulaire woningen in Twente

| Door IVVD

circulair-bouwenEen appartementencomplex dat demontabel is en waarvan alle materialen herbruikbaar zijn. Dat verrijst in de Enschedese wijk Stroinkslanden, op een plek waar nu nog zeven verouderde seniorenwoningen staan. Die maken plaats voor een bouwproject dat een landelijk voorbeeld wordt voor circulair bouwen. Het moet zichtbaar maken hoe wordt voorkomen dat de aarde nog langer wordt uitgeput door er onnodig grondstoffen uit te halen.

Dat schrijft Tubantia

Aan de hand van deze te ontwikkelen woningen kunnen deelnemers in verschillende consortia kennis ontwikkelen en delen over circulair bouwen. Opdrachtgever de Woonplaats formuleert hiervoor een ‘Programma van Ambitie’. Op basis hiervan wordt aanbesteed.

In het document over de uitvraag zegt Menno van der Veen van de Woonplaats. “Duurzaamheid en Circulair Bouwen zijn belangrijke thema’s bij woningcorporatie De Woonplaats. Wij zijn daarom ook binnen de Pioneering werkplaats HTSM actief in de werkgroep die Circulair Bouwen stimuleert. Zeven te slopen en nieuw te bouwen woningen in de Enschedese wijk Stroinkslanden stellen wij beschikbaar als pilotproject.”

“Duurzaamheid en circulair bouwen kan op verschillende manieren uitgewerkt worden. Als corporatie willen wij ons laten verrassen door de creativiteit en innovatie van de bedrijven. Wij hebben wel een ambitieniveau dat wij als basis hanteren bij deze uitvraag. Het is daarna aan de bedrijven om hier, al dan niet in consortia, mee te gaan werken.”

Het consortium dat het meest tegemoetkomt aan het ambitieniveau van de opdrachtgever gaat het project ook daadwerkelijk uitwerken, detailleren en uitvoeren. Het bouwbudget staat vast, de kostprijs is geen criterium.