Ciro koopt vastgoed van Proteion Thuis

| Door IVVD

ciro-400x250Ciro zet een belangrijke stap richting de toekomst van de complexe longzorg in Limburg met de aankoop van de gebouwen waarin de behandelingen plaatsvinden alsmede het omliggende terrein.

Met het sluiten van een koopovereenkomst met Stichting Proteion Thuis gaat het vastgoed met ingang van 1 april over naar CIRO+ B.V. De koop biedt nieuwe mogelijkheden om de zorg voor patiënten met complexe long- en hartaandoeningen toekomstbestendig in te richten.

Voortrekkersrol
Als innovatief behandelcentrum wil Ciro een voortrekkersrol vervullen als het gaat om behandelingen op maat voor mensen met complex long- en hartfalen. Ciro is bovendien al jaren een van de grotere werkgevers in midden-Limburg. Wetenschappelijk onderzoek staat aan de basis van de persoonlijke, gespecialiseerde behandelingen.

In 2010 is de samenwerking tussen de Stichting Proteion Thuis, waarvan Ciro eerder een volledig organisatieonderdeel was, en Maastricht UMC+ juridisch verankerd in CIRO+ B.V. Sindsdien heeft Ciro een gestage groei van het aantal opnamen van patiënten met long- en hartaandoeningen laten zien van 700 naar 1000 per jaar. In het Academisch Slaapcentrum Ciro is het aantal overnachtingen voor diagnostiek en behandeling gestegen van 750 naar 1600 per jaar.

Vraag naar hoogcomplexe zorg
De laatste jaren is de vraag naar hoogcomplexe zorg toegenomen, waardoor er een verschuiving heeft plaatsgevonden van niet-klinische naar klinische zorg. Om ook zorg en behandeling te kunnen bieden aan patiënten met een langdurige, hoogcomplexe zorgbehoefte is in 2015 gestart met Ciro@Care.
‘Vanuit de groeiende vraag naar steeds meer gepersonaliseerde, gespecialiseerde behandelingen voor mensen met complex long- en hartfalen, ziet Ciro de aankoop van de gebouwen en het omliggende terrein als een logische vervolgstap‘, licht bestuurder Ingrid Augustin toe.

Nieuwe stap voor patiënt van de toekomst
De komende jaren zal de focus liggen op herinrichting van complexe longzorg in de groene omgeving van Hornerheide met het oog op de patiënt van de toekomst. Dit jaar worden de plannen voor grondige renovatie en nieuwbouw verder uitgewerkt. ‘De inrichting van het nieuwe complex en de groene omgeving zullen Ciro een compleet nieuwe uitstraling geven, die helemaal past bij de behoeften van onze patiënten. Op deze wijze willen we een healing environment creëren: een omgeving die prikkelt om anders te kijken en creatief te zijn, als uitgangspunten voor de beste zorg op maat’, aldus Augustin.