CO2 reductie van ruim 70 ton per jaar bij energieneutrale school OBS West

| Door IVVD

Op 9 januari 2019 ondertekenden Blick op onderwijs en Bouwbedrijf Heijmans het contract waarin zij overeenkomen dat Openbare basisschool West door een aantal forse aanpassingen wordt getransformeerd tot energieneutraal schoolgebouw. Het pand wordt flink onder handen genomen: het grote dak wordt geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen, gasketels worden verwijderd en vervangen door warmtepompen, energiezuinige LED verlichting gaat zorgen voor een aangenamere en minder kostbare verlichting, de ventilatie wordt verbeterd en alle glas wordt vervangen door HR++ glas. Met het plan wordt een CO2 reductie gehaald van ruim 70 ton per jaar, gelijk aan circa 17ha bos, maar ook bijna 7% van de gemeentelijke jaardoelstelling.

Duurzaamheidsagenda Capelle
In 2015 maakte Jan Noordam, directeur OBS West, zich al hard voor zijn duurzaamheidsplannen en wist deze overtuigend op de duurzaamheidsagenda van de gemeente Capelle te zetten. Vanaf dat moment was hij vaste gesprekspartner in overlegsessies met de gemeente. Daaruit is één van de deelprojecten, ‘Energieke Scholen’, ontstaan, dat al snel de ‘Groene schoolpleinen’ initieerde. Doel was om de CO2 uitstoot met 5% te verlagen en 5% duurzame energie toe te passen. In samenwerking met Kenniscentrum Duurzaam Bouwen zijn vervolgens de plannen verder ontwikkeld en werd binnen stichting Blick op onderwijs OBS West aangewezen als pilot school.

Ingrepen
De school is gebouwd in 1992 en qua bouw in goede staat, maar kent zoals veel schoolgebouwen in Capelle zijn nadelen; de grote en hoge ruimten waardoor er veel warmte verloren ging. Het klimaat was lastig te beheersen. In de zomer was het snel te warm en in de winter moest de verwarming behoorlijk hoog gezet worden om het warm te krijgen. Door de aanpassingen is er een verbetering van luchtkwaliteit, temperatuur, comfort en licht. Door onder meer de plaatsing van zonnepanelen en warmtepompen komt na de verbouwing ‘0 op de meter’ te staan. En is er sprake van 216.600 kWh opbrengst aan vermogen, gelijk aan het energieverbruik van 50 tot 75 huishoudens. “Als energiezuinige, gezonde en duurzame school willen we een bijdrage leveren aan een duurzame wereld”, zegt Jan Noordam, directeur van OBS West. “Een prettig leer- en werkklimaat heeft bovendien een aantoonbaar positief effect op het concentratievermogen van kinderen.”

Inspireren
Mini Schouten, voorzitter CvB Stichting Blick op onderwijs a.i. onderstreept het belang van het educatieve aspect. “Onze missie stopt niet bij de muren van de scholen. We willen inspireren en een statement maken naar leerlingen en omgeving. Daarom betrekken we de leerlingen van OBS West actief bij de ontwikkelingen. Er wordt een lesprogramma ontwikkeld dat kinderen bewust maakt van het klimaat. Zo kunnen ze straks op OBS West “live” ontdekken wat het gebouw presteert. Op een speciale monitor kunnen ze bijvoorbeeld zien wanneer de zon de meeste energie levert en wat de opbrengst is. Kinderen zijn de beste ambassadeurs voor het promoten van duurzaamheid. Een opmerking van een kind als je de lichten aan laat staan of batterijen niet juist weggooit werkt beter dan iedere SIRE boodschap.” .” De aanpassingen op OBS West maken onderdeel uit van een investeringsprogramma in de verduurzaming van de scholen van BLICK.

Wethouder Dick van Sluis (onderwijs) van de gemeente Capelle: “Ik ben er trots op dat BLICK deze stap zet. Ik hoop dat het een voorbeeld is voor veel andere scholen. Een fijn en gezond schoolgebouw vormt een belangrijke bijdrage aan goed onderwijs voor de kinderen. En dat is wat we graag willen. Bovendien betekent het een bijdrage in de stap die we willen maken naar een meer duurzame stad, waarin we kijken hoe we het milieu en onze omgeving zo min mogelijk belasten. Ik ben heel benieuwd hoe kinderen en leerkrachten dit energie neutrale schoolgebouw straks ervaren.”

Frisse school
Bouwgroep Heijmans legt nu de hand aan de laatste technische uitwerking en start in de meivakantie met de werkzaamheden. De bouwactiviteiten zullen zoveel mogelijk in de vakanties en na schooltijd plaatsvinden zodat kinderen en leerkrachten er zo min mogelijk hinder van ondervinden. Direct na de zomer is OBS West een zogenoemde ‘frisse school’, een schoolgebouw met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu. “OBS-west wordt gerenoveerd tot aardgasloos gebouw en is daarmee een koploper in de energietransitie. Daarmee inspireert Blick op onderwijs niet alleen haar leerlingen, maar ook de omgeving van de school om na te denken over een duurzame toekomst” aldus Ramon Zijderveld, Directeur Renovatie, Beheer & Onderhoud bij Heijmans Woningbouw B.V.