CO2-routekaart helpt zorgsector naar verduurzaming

| Door Ivo van der Hoeven

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg roept alle zorgorganisaties op de CO2-routekaart voor 1 januari 2024 in te vullen en op te sturen naar het EVZ.

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) stimuleert de strategische planvorming voor verduurzaming van het zorgvastgoed. Zorginstellingen zijn overeengekomen dat hiervoor een ‘CO2-routekaart’ wordt  opgesteld. In deze routekaart worden maatregelen voor CO2-reductie en verduurzaming van energie ingepland van nu tot 2050. Vanuit het EVZ wordt de voortgang gemonitord aan de hand van de ingestuurde routekaarten.

Voortgang
‘Zorgorganisaties binnen de care, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg moeten voor het einde van het jaar de CO2-routekaart met ondertekende bestuursoplegger gereed hebben’, stelt Esther de Groot, adviseur duurzame zorg bij EVZ. ‘Wij analyseren de ingeleverde kaarten en stellen daarmee per branche en voor de sector als geheel een monitor op van de voortgang van de verduurzaming van de zorgsector. Zo weten we waar we staan, wat er nog moet gebeuren en wat hiervoor de financieringsbehoefte is.’

Ruim zestig procent van de zorgsector werkt inmiddels met de CO2-routekaart, veertig procent dus nog niet. De Groot: ‘Er moet bij diverse organisaties nog het nodige gebeuren. Dat kunnen ze beter niet langer voor zich uitschuiven, zeker ook met het oog op de toenemende energiekosten. Bovendien stellen zorgverzekeraars steeds vaker eisen aan duurzaamheid in hun inkoopvoorwaarden.’ Bijkomende voordeel is volgens De Groot dat de routekaart kan worden ingezet voor andere rapportages gerelateerd aan klimaatwetgeving.

Eén routekaart, één aanpak
In de routekaart presenteren organisaties de maatregelen en planning voor al hun locaties, zowel voor de huurpanden als de eigendomspanden. Het bestuur accordeert deze plannen door de bestuursoplegger te ondertekenen. Vervolgens kunnen de plannen worden verwerkt in de MeerJarenOnderhoudsPlannen (MJOPs) en bijkomende vastgoedbegrotingen.

Esther de Groot

De Groot: ‘We werken er met het ministerie aan om de wetgeving zo veel mogelijk te harmoniseren zodat zorgorganisaties geen dubbel werk hoeven te doen. Zo kan de routekaart bijvoorbeeld ook ingezet worden voor de Informatieplicht en als basis voor de EED-rapportage. Ons doel is: één routekaart, één aanpak. Dat geeft duidelijkheid en minder administratieve lasten.’

Quick wins
Uit de routekaarten die EVZ inmiddels heeft ontvangen blijkt dat de komende jaren nog veel quick wins uitgevoerd gaan worden. Praktisch gaat het dan om regelingen voor verwarming, ventilatie en verlichting, het installeren van led-verlichting, energiebeheer en isolatie van spouwmuren, daken en vloeren. Volgens De Groot laten de inzenders zien dat er in de zorg al veel gebeurt op het vlak van verduurzaming. Maar dat er ook nog veel maatregelen kunnen worden genomen die zich in relatief korte tijd terugverdienen. ‘Die maatregelen moeten de komende jaren worden opgepakt.’

Inspiratie
Zorgorganisaties kunnen bij het EVZ terecht voor extra uitleg over de routekaart, tips en informatie. ‘Wij zijn een kenniscentrum en vraagbaak’, stelt De Groot. ‘We faciliteren de zorgsector met hulpmiddelen, handleidingen en inspirerende voorbeelden over verduurzaming van het vastgoed. Onlangs is er een interactieve digitale rondleiding bij woonzorgorganisatie ASVZ gepresenteerd. Zo kunnen organisaties een kijkje nemen in de keuken van ASVZ en zien hoe zij verduurzamingsmaatregelen in de praktijk uitpakken.’

Meer informatie op: www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl