Coevorden en Meppel aan de slag met chemievrij sportveldenbeheer

| Door IVVD

natuurenmilieufederatie-drenthe400x250In de gemeente Coevorden, Meppel en een aantal gemeenten in Overijssel zijn pilots gestart met het chemievrij beheer van sportvelden. De komende jaren gaan we de ervaringen met de pilots uitrollen naar de rest van Drenthe en Overijssel. Doel van het project is dat uiteindelijk alle gemeenten en sportverenigingen, de sportvelden zonder bestrijdingsmiddelen gaan beheren. Het project ‘Implementatie chemievrij sportveldenbeheer’ wordt mede gefinancierd door de provincies Drenthe en Overijssel en de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen.

Het project richt zich op natuurgrasvelden. In de gemeente Coevorden nemen de voetbalverenigingen uit Dalerpeel en Schoonoord deel aan de pilot. De sportverenigingen in Coevorden beheren zelf hun sportvelden. In Meppel neemt de gemeente deel aan de pilot, omdat zij het beheer van de sportvelden uitvoert.

Ervaring Brabant
In het project Schoon Water voor Brabant is al eerder ervaring opgedaan met chemievrij sportveldenbeheer. Met het driejarig project ‘Implementatie chemievrij beheer van sportvelden’ rollen de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Natuur en Milieu Overijssel de successen van chemievrij sportveldenbeheer in Noord Brabant nu uit naar Drenthe en Overijssel. De kennis vanuit Schoon Water voor Brabant wordt ingebracht door de adviesbureaus CLM en Eco Consult.

Niet duurder
Uit de ervaring van gemeenten die hun sportvelden al chemievrij beheren blijkt dat dit niet duurder hoeft te zijn. In de eerste jaren na de overstap naar chemievrij beheer, zijn de kosten wel wat hoger. Maar na een aantal jaren heerst er een natuurlijk evenwicht en is de grasmat ‘gesloten’. De kosten van het beheer zijn dan vaak lager dan van chemisch beheer.

Waarom chemievrij?
Chemievrij beheer is goed voor de waterkwaliteit en voor de bij. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen op sportvelden draagt bij aan verontreiniging van grond- en oppervlaktewater. Vervuild water vormt een bedreiging voor onze drinkwatervoorziening en voor de natuur. Ook vormen middelen, die worden gebruikt tegen aantasting van de grasmat door emelten en engerlingen, een risico voor bijen en andere insecten.

Verbod 2020
In november 2015 is de landelijke Green Deal voor duurzame beheermethoden voor sport ondertekend. Bij de sport betrokken organisaties verklaarden door ondertekening zich te zullen inzetten voor vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op sportvelden. In 2020 komt er een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op sportvelden. Ook wanneer de sportverenigingen zelf het beheer uitvoeren, ligt de verantwoordelijkheid voor het naleven van het bestrijdingsmiddelenverbod bij de gemeente.

Meer informatie
Meer weten over het chemievrij beheer van natuurgrasvelden? In de tipkaart vindt u tips om een goede grasmat te realiseren zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Download hier de tipkaart (pdf).

Bron: Natuur en Milieu federatie Drenthe