Cofinimmo verwerft een 10e eerstelijnszorgcentrum in Nederland

| Door IVVD

20180716-confinimmo-400x250Vandaag verwierf Cofinimmo het eerstelijnszorgcentrum MC Oisterwijk te Oisterwijk bij Tilburg. Zij bezit er op dezelfde site reeds twee andere activa, namelijk het eerstelijnszorgcentrum De Voorste Stroom en Oisterwijk Kliniek.

Met de verwerving van een derde gebouw zal Cofinimmo de locatie nog aantrekkelijker maken. Voortaan kan zij op de campus niet alleen groei- en uitbreidingsmogelijkheden voor de huurders van de twee andere panden aanbieden, maar ook andere specialisten aantrekken die er momenteel nog niet aanwezig zijn.

MC Oisterwijk, oorspronkelijk een kantoorgebouw van 2002 dat gerenoveerd en omgevormd werd tot medisch centrum in 2017, telt een bovengrondse oppervlakte van ongeveer 1 600 m².

Het centrum opende zijn deuren recentelijk en is reeds voor 70 % verhuurd aan verschillende professionele zorgverleners. Vanaf de effectieve verwerving zal een intensief marketingproces (‘ramp up’) door Maron Healthcare (1) worden opgestart.

De verschillende huurders hebben elk een ‘dubbel netto’(2) huurovereenkomst ondertekend of zullen ze ondertekenen. De huren zullen jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de consumentenprijzenindex. De gewogen gemiddelde resterende looptijd van de lopende huurovereenkomsten bedraagt vijf jaar. Het brutohuurrendement zal vanaf de volledige verhuring van het gebouw ongeveer 8 % bedragen.

Deze verwerving, voor een bedrag van nagenoeg 3 miljoen EUR, werd opgenomen in de pijplijn van investeringen onder ‘due diligence’ die op 20.06.2018 werd aangekondigd in het kader van de kapitaalverhoging van Cofinimmo die met succes op 02.07.2018 werd afgesloten.

De Groep beoogt nog verder te investeren in Nederland waar de particuliere investeerder een verscheidenheid aan zorgvastgoed wordt aangeboden. De Nederlandse zorgvastgoedportefeuille van Cofinimmo telt vandaag 30 activa die samen een oppervlakte van nagenoeg 90 000 m² vertegenwoordigen.

 

(1) Maron Healthcare is een gespecialiseerd beheerder met wie Cofinimmo een samenwerkingsakkoord afsloot in 2016. Hij heeft als opdracht de bezettingsgraad van de verschillende eerstelijnszorgcentra in Nederland optimaal te houden en erop toe te zien dat de vertegenwoordigde beroepen en medische diensten er complementair zijn.
(2) De eigenaar neemt voornamelijk de onderhoudskosten van het dak en van de structuur van het gebouw op zich.

Bron: Persbericht Confinimmo