Compleet geprefabriceerde woningen

| Door IVVD

Jan Snel biedt al meer dan zestig jaar snelle, modulaire en circulaire bouwoplossingen. Met de kennis en ervaring die ze daarmee in de utiliteitsbouw hebben opgedaan, zijn ze nu ook in de woningbouw actief met compleet geprefabriceerde woningen voor permanente of tijdelijke huisvesting. Het zijn energiezuinige eengezinswoningen die in alle mogelijke energievarianten kunnen worden uitgevoerd. Voor woningcorporatie Centrada realiseren ze op dit moment 152 circulaire woningen in Lelystad.

We spreken erover met Hans Oosterhoff. Hij heeft bij Ballast Nedam in verschillende functies ervaring in de bouwwereld opgedaan en is sinds twee jaar bezig met het concept dat Jan Snel voor de woningmarkt heeft ontwikkeld: ‘We noemen het slimmer, sneller en schoner wonen. Omdat we niet aan traditionele denkpatronen vastzitten en flexibel kunnen denken, kunnen we sneller en efficiënter werken. Concreet geldt dat we vanaf het verstrekken van de opdracht slechts twintig weken nodig hebben om woningen sleutelklaar op te leveren, van weiland naar woonwijk zoals wij dat noemen. De tijdsbesparing zit in een andere aanpak van het bouwproces waardoor de ontwerpfase korter duurt, we eerder met de bouw kunnen beginnen en we de afbouwtijd op de locatie tot een minimum kunnen beperken. De woningen worden modulair en onder ideale omstandigheden in onze fabriek in Montfoort geprefabriceerd. Daarmee kunnen we dus al beginnen voordat de voorbereidende werkzaamheden op de locatie hebben plaatsgevonden.’

Energieneutraal
Hans Oosterhoff benadrukt dat het om volwaardige permanente woningen gaat: ‘Het zijn zeer comfortabele, grondgebonden woningen met drie slaapkamers en een ingerichte keuken en badkamer. Ze worden bijna energieneutraal uitgevoerd en zijn standaard van een warmtepomp en koeling voorzien. Het zorgt ervoor dat ze bij normaal gebruik energieneutraal zijn. Zoals gezegd worden de woningen modulair geprefabriceerd. Op dit moment zijn ze al in twee varianten leverbaar met een totale woonoppervlakte van 93 of 119 m2. Onze opdrachtgevers kunnen de woningen tijdens de ontwerpfase zelf samenstellen. Ze kunnen onder meer uit verschillende soorten gevelbekleding kiezen. Om de woningen optimaal bij de stedenbouwkundige omgeving te laten aansluiten, zijn er ook verschillende uitvoeringen van de plattegronden mogelijk. Door onze innovatieve bouwmethode kunnen we niet alleen sneller en efficiënter, maar ook tegen lagere kosten bouwen. Daarmee laten we tevens zien dat de bouw en exploitatie van sociale huurwoningen nog steeds toekomst heeft.’

Hans Oosterhoff: ‘We hebben slechts twintig weken nodig om de woningen sleutelklaar op te leveren’

Woningvoorraad
‘De grondgebonden woningen die we voor Woningbouwvereniging Hoek van Holland aan de Tasmanweg hebben mogen realiseren, halen een extreem hoge GPR-score. Deze gemeentelijke praktijkrichtlijnen zijn een goede duurzaamheidsgraadmeter. Er wordt niet alleen naar het energieverbruik gekeken, maar ook naar de toegepaste materialen en om die te hergebruiken. De gemiddelde nieuwbouwwoning in de sociale huursector haalt op de tienpuntenschaal die daarbij wordt gehanteerd, een score van 6. Onze woningen komen tot een 8+. Ruim negentig procent van de materialen die in onze woning worden toegepast, kunnen ongewijzigd worden hergebruikt. De woningen zijn circulair. Ze kunnen weer worden gedemonteerd en elders worden opgebouwd, zelfs na de door ons gegarandeerde levensduur van veertig jaar. Corporaties kunnen er een flexibele woningvoorraad mee opbouwen en deze zelfs met elkaar delen. Zo kunnen bepaalde corporaties nu genoodzaakt zijn om woningen voor gezinnen te bouwen, terwijl ze al weten dat ze daar na vijftien jaar een overschot in krijgen.’

Circulair en flexibel
Op dit moment is Jan Snel onder meer betrokken bij de uitvoering van de plannen van de gemeente Lelystad en woningcorporatie Centrada om in het Campusgebied meer betaalbare en passende woonruimte te realiseren. Concreet geldt dat Jan Snel 152 zelfstandige woningen prefabriceert die tijdelijk in het zuiden van dit gebied zullen worden geplaatst. Het gaat dus om flexibele woningen die daar op basis van een vergunning voor vijftien jaar worden neergezet. Het zijn 92 studio’s met een woonoppervlakte van 22,5 m2 en 60 tweekamerwoningen met een woonoppervlakte van 36 m2. Ze beschikken allemaal over een eigen badkamer en een eigen keuken. Deze woningen zijn uitermate geschikt voor woningzoekenden die snel een woning nodig hebben en later kunnen doorstromen naar een reguliere sociale huurwoning. De gemeente heeft de vergunning verstrekt onder de voorwaarde dat de locatie aan het einde van de vergunningsperiode weer in originele staat wordt achtergelaten. In dit verband draagt Jan Snel ook zorg voor een verplaatsbare infrastructuur en zelfs voor verplaatsbare groenvoorzieningen. Modulaire bouw is circulair. De woningen kunnen gemakkelijk worden gedemonteerd en elders met minimale aanpassingen weer worden ingezet.

Ondersteuning
Hans Oosterhoff legt uit dat Jan Snel zijn opdrachtgevers zoveel mogelijk wil én kan ontzorgen: ‘Vanaf het ontwerp tot en met de oplevering. Daarvoor hebben wij een stapsgewijze aanpak ontwikkeld die laat zien dat we onze opdrachtgevers bij alle aspecten van het huisvestingsproces kunnen ondersteunen. Een voor de hand liggend voorbeeld is de ondersteuning bij de aanvraag van de bouwvergunning. Door de demontabele aard van onze producten kunnen we die namelijk net iets slimmer insteken. Bij sloop/nieuwbouwprojecten kunnen we onze opdrachtgevers ondersteunen bij het bieden van tijdelijke huisvesting. Daarmee hebben we heel veel ervaring opgedaan. We kunnen desgewenst alle werkzaamheden uit handen nemen, van het ‘uithuizen’ tot het ‘terughuizen’ zoals we dat noemen. Het omvat de verhuizing vanuit hun huidige woning naar een tijdelijke woning en van daaruit naar hun nieuwe woning.’