Concentratie ouderenzorg in Europa

| Door IVVD

Armonea en Colisée slaan de handen in mekaar. Zo wordt Colisée de nieuwe aandeelhouder van Armonea. Ze worden samen de vierde grootste aanbieder van kwalitatieve ouderenzorg in Europa. De nieuwe groep zal zorg bieden aan meer dan 26 800 residenten in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië in 270 gespecialiseerde woonzorgcentra. Samen zullen zij voortbouwen op hun gedeelde waarden om een hoogwaardige zorg voor ouderen te blijven ontwikkelen.

Beide groepen bieden al meer dan 40 jaar kwalitatieve ouderenzorg en zullen elkaar versterken op verschillende niveaus. Armonea is actief in Belgie, Duitsland en Spanje en Colisée in Frankrijk, Italië en Spanje. Het samengaan zal gebeuren met respect voor elkaars identiteit en de track record van beide merken in hun respectievelijke markten. Er zal geen impact zijn op de werkgelegenheid. De medewerkers van beide groepen zullen kunnen groeien in een grotere en sterkere organisatie.

Chris Cools, CEO Armonea: “Ik ben heel fier op wat we de laatste 10 jaar hebben neergezet samen met alle medewerkers. Armonea is uitgegroeid tot een referentie in kwalitatieve ouderenzorg in Europa. Dankzij deze prestatie hebben we een beloftevolle toekomst gevonden voor het Armonea merk. Ik ben blij dat alle medewerkers verder zullen kunnen werken aan een duurzaam groeiverhaal samen met een gelijkgezinde en zeer gerespecteerde partner.”

De voltooiing van deze transactie is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de bevoegde mededingingsautoriteit, namelijk de Europese Commissie.