Cordaan en FocusCura introduceren een virtueel verzorgingshuis

| Door IVVD

ouderen_thuis-400x250Veiliger thuis wonen door combinatie persoonlijke wooncoach en sensortechnologie. Zorgorganisatie Cordaan en zorginnovatiebedrijf FocusCura introduceren een nieuw concept om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen: ‘Het VerzorgingsThuis’. Hiertoe hebben beide partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Het concept bestaat uit een persoonlijke wooncoach, een zelflerend alarmsysteem voor in huis en een app voor zorgverleners en familieleden. Daarmee worden cliënten preventief gemonitord, waardoor de risico’s in huis worden verkleind. Het is bedoeld voor kwetsbare ouderen, waaronder mensen met dementie.

Vanaf 2018 in heel Amsterdam beschikbaar
De eerste cliënten zijn inmiddels aangesloten op de nieuwe techniek. Cordaan en FocusCura zullen dit na deze zomer uitbreiden tot 150 cliënten. Na een ontwikkel- en evaluatieperiode van enkele maanden is het de bedoeling dat vanaf 2018 alle inwoners van Amsterdam toegang kunnen krijgen tot de nieuwe manier van zorg. Hiervoor worden nu reeds gesprekken gevoerd met de gemeente en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Passende zorg voor mensen met dementie
Het is de verwachting dat de komende jaren alleen al in Amsterdam meer dan 10.000 ouderen met een vorm van dementie leven. Cordaan wil deze groeiende groep passende zorg bieden, verklaart Ellen Maat, directeur Strategie, Kwaliteit en Innovatie bij Cordaan: “Meer dan 75% van de mensen die kwetsbaar wordt of dementie krijgt, woont in eigen huis en wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Wij hebben ons als doel gesteld dit mogelijk te maken.”

Landelijke uitrol via ‘open source’ beweging
Cordaan en FocusCura zullen de ontwikkelde zorgprotocollen via een ‘open source’ benadering beschikbaar maken voor andere zorgorganisaties die willen helpen met de doorontwikkeling. Diverse zorgorganisaties uit heel Nederland hebben zich inmiddels gemeld om zich aan te sluiten bij deze beweging.

Combinatie van slimme techniek en menselijke zorg
Het nieuwe zorgconcept is een combinatie van slimme techniek en menselijke zorg, bestaande uit drie elementen. Op de eerste plaats een persoonlijke wooncoach, als vast aanspreekpunt voor alle zorg in huis. Die wordt ondersteund door cAlarm Sense van FocusCura; een innovatief alarmsysteem met zelflerende sensoren die automatisch alarm kunnen slaan. Het derde element bestaat uit mobiele apps waarmee de betrokken zorgverleners, familie en mantelzorgers op de hoogte blijven.

Automatische registratie van leefpatronen
“Bij onze cliënten thuis plaatsen we draadloze sensoren die het leefpatroon automatisch registeren”, licht Maat toe. “In 30 dagen leert het systeem zelf wat iemands leefpatroon is. Denk aan hoe iemand slaapt of hoe lang iemand normaal in de badkamer is. Deze data worden continu geanalyseerd, waardoor het systeem zelf in staat is om afwijkingen in het leefpatroon te signaleren. In het geval van risico’s, zoals een val, dwaalgedrag of depressiviteit, kan daardoor automatisch alarm worden geslagen.”

In beeld bij persoonlijke coach en mantelzorgers
“De slimme software toont het leefpatroon ook aan de persoonlijke coach van de cliënt, een nieuwe rol die ingevuld wordt door onze ervaren casemanagers”, Maat. “De coach krijgt hierdoor een veel beter beeld van hoe het met de cliënt thuis gaat. Doel is om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op wat nodig is. Bovendien zijn ook familieleden of mantelzorgers op deze manier direct betrokken, via mobiele apps.”

‘Virtueel verzorgingshuis’
Het project heeft de werktitel Het VerzorgingsThuis gekregen als verwijzing naar de functie van vroegere verzorgingshuizen, vertelt René Strijbosch, verantwoordelijk voor de cAlarm-dienst vanuit FocusCura: “Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk ouderen die dat willen veilig en comfortabel oud kunnen worden, maar dan in hun eigen huis. Voor hen is het fijn om te weten dat de zorg over hun schouder meekijkt en kan ingrijpen als dat nodig is. Zo hoeven ze minder een beroep te doen op verwanten, maar weten ze wel dat betrokkenen kunnen zien hoe het gaat”