Corporaties kopen gezamenlijk 1000 nieuwbouwwoningen in

| Door Odette Koldewey

Onder de noemer Bouwstroom Drenthe hebben vijf woningcorporaties uit Drenthe en één uit Groningen de krachten gebundeld. De komende vijf jaar gaan deze corporaties gezamenlijk 1000 betaalbare woningen bij marktpartijen inkopen. Dit moet een kostenbesparing van 25 procent opleveren.
De Drentse corporaties werken al sinds 2012 samen op het gebied van inkoop. Deze samenwerking gaan ze nu uitbreiden naar de inkoop van betaalbare nieuwbouw.

Elles Dost, bestuurder van Lefier: ‘We willen innovatie uit de markt halen om daarmee passende sociale nieuwbouwwoningen betaalbaar te houden en snellere doorlooptijden te realiseren. Hiermee kunnen we minimaal 25 procent besparen in vijf jaar tijd.’

Gezamenlijke inkoop
De eerste stappen naar deze nieuwe vorm van samenwerking zijn twee jaar geleden al gezet door vastgoedmanagers en inkopers van een aantal woningcorporaties. Uit deze samenwerking is het idee ontstaan voor de gezamenlijke inkoop van woningen. ‘Als we gezamenlijk potloden of rioleringen kunnen inkopen, waarom dan geen nieuwbouwwoningen?’, zegt Rob Hoogeveen van Actium.
De zes woningcorporaties, Actium, Domesta, Woonservice, Woonconcept, Wold & Waard en Lefier, hebben een team geformeerd met vertegenwoordigers. Onder leiding van Kwartiermakers in de Bouw is vervolgens gewerkt om inzichten op te bouwen hoe de betaalbaarheid van de woning kan worden verbeterd. Met de inzet van een online versnellingstudio zijn daarvoor in een korte tijd waardevolle inzichten opgehaald.

Uniek project
Bouwstroom Drenthe heeft een zogenoemd vijvermanagementteam geformeerd die de plannen verder gaat uitwerken. Dit team ontwikkelt de komende maanden een businesspropositie die moet aansluiten op de behoeften van de deelnemende woningcorporaties. Uniek aan het project is dat de samenwerkende woningcorporaties met Dura Vermeer Bouw Hengelo en Trebbe Wonen Zwolle gezamenlijk als één team de bouwstroom gaan ontwikkelen.
De corporaties zijn met de Bouwstroom Drenthe verzekerd van betaalbare woningen en productietempo, de aangesloten marktpartijen kunnen rekenen op een continue bouwstroom en voorspelbaarheid. Dit is een groot voordeel omdat de nieuwbouwprojecten van de losse corporaties op het platteland steeds kleiner en meer versnipperd worden. Leon Vries van Woonservice: ‘Dat is voor bouwers niet altijd gemakkelijk, omdat ze te maken krijgen met enerzijds grote pieken in de vraag en anderzijds flinke dalen.’

Het vijvermanagementteam. © Peter Linders

Overlap voorkomen
Door het traditionele systeem te doorbreken en bouwers veel eerder te betrekken bij bouwplannen, denkt de Bouwstroom overlap te voorkomen, de bouw van huizen beter spreiden en daarmee veel geld besparen.
Dost heeft nog een tip voor corporaties die met een soortgelijk traject aan de slag gaan: ‘Als corporatie moet je een stukje autonomie uit handen kunnen geven, anders gaat het niet lukken. Uiteindelijk bouwen we allemaal voor dezelfde huurder. Ik wil bestuurders dan ook meegeven: geef het team de ruimte om alles ten uitvoer te brengen en ga niet overal op zitten.’