Corporaties zien belangrijke rol in het huisvesten van senioren

| Door IVVD

seniorenhuisvesting_400x25095% van de corporaties met zorgvastgoed vindt dat er in de komende 10 jaar een rol voor hen is weggelegd voor het huisvesten van senioren in de gereguleerde sector. Dit is een van de eerste resultaten uit het recente onderzoek van Capital Value naar de portefeuillestrategie van corporaties met betrekking tot zorgvastgoed. Dit onderzoek heeft zich gericht op corporaties die zorgvastgoed in hun portefeuille hebben. Aan het onderzoek werkten in totaal 95 corporaties mee.

Bij 90% van alle corporaties met zorgvastgoed bedraagt het aandeel zorgvastgoed in de totale portefeuille minder dan 10%. Het bezit bestaat voornamelijk uit intramurale en extramurale wooncomplexen alsmede seniorenhuisvesting en levensloopbestendige woningen. Uit het onderzoek blijkt dat corporaties voornemens zijn dit aandeel aanzienlijk uit te breiden.

Zowel demografische ontwikkelingen als stelselwijzigingen in de zorgsector spelen een belangrijke rol in de toenemende en veranderende vraag naar zorgvastgoed en seniorenwoningen. Door extramuralisering blijven ouderen langer thuis wonen waar zorg op afroep beschikbaar is. In 2040 zal het aandeel 65-plussers ongeveer 26 procent van de bevolking bedragen, waarbij een derde ouder is dan 80 jaar. Door de vergrijzing zal ook het aantal eenpersoonshuishoudens de komende jaren toenemen.

Ook toename verwacht in huisvesting voor mensen met zorgprofiel
Naast de rol in het huisvesten van senioren (95%), vindt circa 72% van de corporaties dat een rol is weggelegd in het huisvesten van mensen met een licht zorgprofiel. Circa 20% van de corporaties vindt dat ze zich moet gaan richten op zware zorg of seniorenwoningen in de vrije huursector.

Samenwerking om aanbod zorgvastgoed te optimaliseren
Ruim de helft van de corporaties geeft in het onderzoek aan concreet te willen gaan investeren in de bestaande voorraad en / of nieuwe zorgcomplexen te willen verwerven. Tweederde van de ondervraagde corporaties geeft aan dat samenwerking tussen corporaties, beleggers en zorginstellingen belangrijk is in de realisatie en optimalisatie van het aanbod van zorgvastgoed.

Kees van Harten, directeur Capital Value: “De recent afgeronde transactie tussen Woonzorg Nederland en Amvest en de Duitse belegger Patrizia, die wij namens kopers mochten begeleiden, is een goed voorbeeld van een dergelijke samenwerking. Woonzorg Nederland en Amvest trokken daarbij gezamenlijk op in het biedingsproces, waarbij Woonzorg Nederland in totaal 1.306 sociale huurwoningen voor senioren verwierf en Amvest 422 woningen in het middeldure vrijesectorhuursegment.”

Capital Value zal het volledige onderzoeksrapport in januari presenteren.