Driedaagse Opleiding Onderwijshuisvesting

Alles wat je nodig hebt voor duurzame keuzes en slagvaardig handelen in onderwijshuisvesting

7 november en
14 november en
21 november

IVVD, De Bilt

3 dagen

Live training

18 PE-Punten

Inschrijven
 • CEDEO gecertificeerd
 • Kleine groepen
 • Docenten uit de praktijk
 • Direct toepasbaar
 • Algemeen
 • Programma
 • Docenten
 • Investering
Algemeen

Alles wat je nodig hebt voor duurzame keuzes en slagvaardig handelen in onderwijshuisvesting.

 

Op school ontstaan de dromen en plannen van nieuwe generaties. Leerkrachten leggen er de belangrijkste basis voor de ontwikkelingen van kinderen en jong volwassenen.
Wanneer u betrokken bent bij onderwijshuisvesting, vanuit uw gemeente of een onderwijsorganisatie, dan weet u dat het dáár om gaat. Een fijne plek waar kinderen zich veilig en vrij kunnen ontwikkelen.

Maar de opgave voor onderwijshuisvesting is groot en urgent. Voor gemeenten én schoolbesturen. De verduurzamingsopgave beslaat een langdurig en intensief traject. Wat komt er allemaal bij kijken? Welke kennis heeft u nodig om inzicht te krijgen in die opgave? Wat is uw eigen rol daarin? En hoe krijgt u grip op het proces en op de kosten?
Drie intensieve dagen die u de basis geven voor duurzame keuzes en slagvaardig handelen in onderwijshuisvesting.

 

Voor wie?

Deze driedaagse opleiding is ontwikkeld voor medewerkers van gemeenten met onderwijsvastgoed in hun portefeuille. Voor schoolleiders en vastgoedmanagers van onderwijsinstellingen, facility- en technisch managers.
Ook geschikt voor junior medewerkers in onderwijshuisvesting of voor medewerkers die zich op onderdelen willen specialiseren of de overstap maken vanuit een ander domein naar het vakgebied van onderhuisvesting. Die meer grip willen in de complexe materie en een volwaardig gesprekspartner willen zijn.

Kortom, een basisopleiding voor iedereen die de juiste stappen wil zetten naar duurzame onderwijshuisvesting!

 

Resultaat

 • U herkent de mogelijke risico’s en krijgt inzicht in rollen en verantwoordelijkheden op het gehele vlak van onderwijshuisvesting.
 • U krijgt inzicht in voorzieningenplanning, (externe) financieringsmogelijkheden en het verordening-, wet -en regelgeving proces.
 • U raakt bekend met het strategisch huisvestingsbeleid en de sectorale routekaart, weet hoe u met elkaar een ambitieniveau kan vaststellen en ook echt aan de slag kunt.
 • U kent de principes van Projectmanagement en weet hoe u hiermee in de eigen praktijk aan de slag kunt gaan.
 • U geeft professionele invulling aan uw rol als opdrachtgever voor bouw en ver(nieuw)bouw van onderhuisvesting zijn.
 • U bent in staat om het eigen (duurzame) gebouwbeheer af te stemmen op een gezamenlijk IHP.

 

Het volledige programma leest u op het tabblad programma.

 

Duur

De opleiding wordt gegeven op drie afzonderlijke dagen in ons opleidingscentrum in De Bilt.
– Dinsdag 7 november, van 09.30 uur tot 17.00 uur.
– Dinsdag 14 november, van 09.30 uur tot 17.00 uur.
– Dinsdag 21 november, van 09.30 uur tot 17.00 uur.

 

Certificaat

Na afloop ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname met uw behaalde PE-punten.

 

PE-punten

De opleiding Onderhuisvesting is geaccrediteerd voor 18 PE-punten.

Programma

Dag 1: Fundament van onderwijshuisvesting

* Rollen en verantwoordelijkheden van scholen en gemeenten in onderwijshuisvesting
* Verordeningen, wet- en regelgeving en overige verplichtingen
* Financieringsvormen, vergoedingen en vormen van bekostiging
* Exploitatie, medegebruik, verhuur en wat te doen bij leegstand
* Verschillen tussen onderwijs en kinderopvang
* Het fundament: het strategisch huisvestingsplan (SHP/IHP)
* De scope van het IHP en het Plan van Aanpak
* IHP en de routekaart verduurzaming

 

Dag 2: Bouworganisatie en -management

Hoe geeft u invulling aan goed bouwheerschap? Specifieke thema’s vragen In de verschillende bouwfasen om een ander perspectief, een andere aanpak. Wat komt u tegen in het managen en van het bouwproces?

* Bouworganisatiemodel
* Bouw- en projectmanagement
* Het bouwproces, van aanbesteding tot contracten, van verduurzaming tot kwaliteitsborging, van levensduurbenadering tot procescommunicatie
* Uw rol als opdrachtgever / bouwheer.
* Aanbesteden, van traditioneel tot alternatieve aanbestedingsvormen
* Beheer en exploitatie

 

Dag 3: Strategie, organisatie & financiën MFA/IKC + verduurzaming & (D)MJOP

* Een integrale aanpak voor kwaliteitsverbetering onderwijshuisvesting
* Samenwerking tussen schoolbestuur, gemeenten en uitvoerders
* Borgen van (juridische) samenwerking in multifunctionele centra (MFA) of integrale kindcentra (IKC)
* Financiering van huisvesting kinderopvang en eigendomsconstructies
* Beheer en exploitatie bij MFA /IKC
* Hoe ziet de duurzaamheidsopgave eruit, omgaan met CO2 reductie en circulariteit
* Ventilatie regeling en mogelijkheden voor subsidie
* Op weg naar een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplanning (DMJOP) gebruikmakend van natuurlijke (onderhouds)momenten.

Docenten

De opleiding wordt gegeven door:

 

 

 

 

Thierry van der Weide, portefeuillemanager onderwijshuisvesting gemeente Haarlemmermeer

 

 

 

Jonas Grütters, interim senior adviseur onderwijshuisvesting en interim projectleider

 

 

 

Maarten Groenen, senior adviseur en expert onderwijshuisvesting ICSadviseurs

 

 

 

Rop Krist, senior adviseur maatschappelijk vastgoed ICSadviseurs

 

 

 

Edwin Sijtsma, senior adviseur energiemanagement BAM Energy Systems

 

Investering

Investering

Uw deelname is € 2250,- excl. BTW
De prijs is inclusief studiemateriaal, koffie/thee en lunch

 

Collega korting

Komt u samen met een collega, dan ontvangt u beiden 10% korting.

 

Annulering

Annulering is kosteloos tot vier weken voor aanvang. Daarna kan altijd een collega in uw plaats deelnemen.

 

Locatie

IVVD Opleidingscentrum
Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt