Masterclass IHP

Het meerjaren perspectief voor de Onderwijshuisvesting

8 februari

IVVD, De Bilt

1 dagdeel

Live training

395,-

3 PE-Punten

Inschrijven
  • Praktisch, direct toepasbaar
  • CEDEO geaccrediteerd
  • Trainers uit de praktijk
  • 10% collega korting
  • Algemeen
  • Programma
  • Trainer
  • Praktische informatie
Algemeen

IHP – Het meerjaren perspectief voor de Onderwijshuisvesting

Naar verwachting is het vanaf 2025 voor gemeenten verplicht een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) op te stellen. Een verplichting die vooral kansen biedt.

 

Het IHP is hét instrument voor een helder toekomstperspectief voor alle schoolgebouwen binnen een gemeente. In het IHP worden duidelijke afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en geldstromen, in gelijkwaardigheid en vanuit gezamenlijke ambities, passend bij de lokale opgave.
Een Duurzaam IHP kan bovendien worden ingezet als routekaart om het onderwijsvastgoed de komende decennia te verduurzamen en daarmee te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen van 2030 (50% CO₂-reductie) en 2050 (95% CO₂-reductie).

 

• Maar hoe stel je nu een goed IHP op?
• Wat hoort er precies in?
• En hoe verwerk je je duurzaamheidsdoelstellingen?

 

Vooruitlopend op de komende wetswijziging is in opdracht van de sectorraden en de VNG een handreiking voor een IHP ontwikkeld en in het verlengde daarvan een stappenplan voor een Duurzaam IHP. Deze vormen samen een goede leidraad en worden in deze masterclass gevolgd.

 

Voor wie?

Deze masterclass is bij uitstek interessant voor beleidsmedewerkers onderwijshuisvesting, toezichthouders, bestuurders, directeuren/hoofden vastgoed en/of huisvesting en controllers van vastgoedorganisaties of vastgoedafdelingen binnen gemeenten en/of verantwoordelijken voor onderwijshuisvesting.

 

Resultaat

Met deze masterclass heeft u het inzicht in wat er nodig is om een integraal huisvestingsplan op te stellen. Na afloop heeft u handvatten om voor uw eigen organisatie speerpunten te formuleren, de vertaling te maken naar de gemeentebegroting en het meerjaren perspectief voor de onderwijshuisvesting (PO en VO) vast te leggen in een succesvol en duurzaam IHP.

Programma

Programma

Tijdens deze bondige en praktische masterclass leert u meer over de betekenis van het wetsvoorstel en krijgt u aan de hand van overzichtelijke schema’s en praktijkvoorbeelden inzicht in de verschillende fases die u binnen uw organisatie moet doorlopen om een succesvol en duurzaam IHP op te stellen.

 

U leert daarnaast speerpunten te formuleren en het meerjaren perspectief voor de onderwijshuisvesting (PO en VO) te bepalen en de (financiële) vertaling te maken naar de gemeentebegroting.

 

Tijdens de masterclass komen de volgende onderwerpen o.a. aan de orde:

• Scope van het IHP
• Rolverdeling gemeente, schoolbesturen en overige belanghebbenden
• Wijze van besluitvorming
• Projectorganisatie
• Plan van Aanpak
• Randvoorwaarden succesvol IHP
• Beoogde planning
• Ambities/ wensen versus financiële realiteit
• Duurzaamheidsambities

Trainer

 

Maarten Groenen, senior adviseur bij ICSadviseurs

Maarten Groenen ontwikkelde in 2022, in opdracht van de PO-Raad, VO-raad en VNG de Handreiking voor de ontwikkeling van een Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Praktische informatie

Datum & tijd

8 februari 2024
Aanvang programma: 13.00 uur
Eind programma: 16.30 uur

 

Locatie

IVVD Studio/Opleidingscentrum
Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

 

CEDEO-accreditatie

Deelname aan deze masterclass is geaccrediteerd voor 3 PE-punten. Na afloop van de training ontvangt u hiervan een certificaat.

 

Investering

Uw investering voor deze masterclass is € 395,- excl.Btw.

 

Collega-korting

Neemt u samen met een collega deel aan deze masterclass, dan ontvangt u beiden 10% korting.