Rekenen aan duurzaam vastgoed

De grondslagen voor een groenere toekomst

7 november

IVVD, De Bilt

1 dag

Live training

795,-

6 PE-Punten

Inschrijven
  • Algemeen
  • Programma
  • Praktische informatie en investering
Algemeen

Hoe reken je binnen een kasstroommodel voor vastgoed met de verschillende aspecten van duurzaamheid?

 

Deze cursus leert en laat u rekenen met:

• (Circulaire) Restwaarde van een gebouw

• Total Cost of Ownership (TCO) versus andere rekenmethoden

• Verborgen opbrengsten en kosten (bijv. gezondheid en milieuschade)

 

In de ochtend wordt het kasstroommodel behandeld met de rekenbegrippen DCF (Discounted Cash Flow) en IRR (Internal Rate of Return). U gaat zelf aan de slag met dit model. De ochtend kan worden beschouwd als een voortzetting van de Basiscursus Vastgoedrekenen, maar met de focus op Duurzaam Vastgoedrekenen. Deze cursus is ook toegankelijk zonder voorafgaande deelname aan de Basiscursus Vastgoedrekenen.

 

In de middag wordt eerst inhoud gegeven aan het belang en de urgentie van duurzaam vastgoedrekenen. Waarom doen we het? Hoe werkt het? Wat kan het financieel en milieutechnisch opleveren? En hoe kun je daar vervolgens op bewaken en sturen (doelstellingen/prestaties/waarden)? En niet onbelangrijk, hoe zorg je voor (lange termijn) draagvlak en betrokkenheid?

 

Daarnaast worden de onderstaande drie onderwerpen behandeld, elk met een casus waarmee u zelf aan de slag gaat:

 

Rekenen met restwaarde – Een gebouw is in feite een grondstoffendepot, zeker als er wordt gebouwd met circulaire materialen en losmaakbare technieken. De waarde van deze materialen of gebouwelementen wordt bepaald door het gemak waarop deze teruggewonnen kunnen worden en wat de kwaliteit op dat moment is voor hergebruik. Hoe bepaal je de restwaarde van een gebouw, hoe kunnen we daar binnen het maatschappelijk vastgoed mee rekenen en wat is de invloed daarvan op de investering die bij aanvang gedaan kan worden?

 

Rekenen met TCO ( Total Cost of Ownership ) – Een TCO berekening brengt de totale kosten én opbrengsten tijdens de levensduur van het vastgoed in kaart. De optimale keuzes in de investeringen en de exploitatie worden bepaald met als doel weloverwogen afwegingen te maken tussen investering en exploitatie.

 

Rekenen met verborgen opbrengsten en kosten – Het verblijven in gezond vastgoed heeft een positief effect op het welzijn van mensen. Mensen functioneren en voelen zich beter en presteren meer. Dit zijn positieve opbrengsten van een vastgoedontwikkeling, maar deze zijn moeilijk te kwantificeren. Hetzelfde geldt voor verborgen kosten. Milieuschade, zoals de uitstoot van CO2, is een voorbeeld van zo’n verborgen kostenpost. In dit onderdeel staan we stil bij de relevante ontwikkelingen in dit thema en verkennen we hoe we hier in de vastgoedberekeningen toch rekening mee kunnen houden.

 

Programma

Centraal in het programma staat het rekenen met duurzaamheid in een kasstroommodel. Daarnaast wordt verder ingegaan op de actualiteiten rondom de duurzaamheidsbegrippen en -ontwikkelingen.

 

 

Onderwerpen en begrippen die aan bod komen:

 

Kasstroommodel

• DCF (Discounted Cash Flow)

• IRR (Internal Rate of Return)

• Duurzaam Vastgoedrekenen met kasstroommodel

• Behandeling casus

 

Restwaarde

• Restwaarde en afschrijvingen

• Waar staat de markt, welke beelden hebben accountants?

• Methodieken zoals BCI en Madaster

• Behandeling casus met restwaarde

 

Total Cost of Ownership

• TCO methodiek

• TCO afwegingen – balans tussen (meer)investeringen en besparingen in de exploitatie

• Hoe past het outsourcen of leasen van bouwdelen in de exploitatie?

• Behandeling casus met TCO

 

Verborgen opbrengsten en kosten

• Gezondheidseffecten

• Arbeidsproductiviteit / Leerprestaties

• Casus met gezondheidsinvesteringen

• Paris Proof

• CO2 beprijzing

• Casus met milieuschade

 

Praktische informatie en investering

Datum & tijdstip

Donderdag 7 november 2024 van 10.00 uur tot 17.00 uur.

 

Locatie

IVVD Studio/Opleidingscentrum

Weltevreden 4a

3731 AL De Bilt

 

Investering

Deelname € 795,- excl. Btw

 

Collega korting

Komt u samen met een collega, dan ontvangt u beiden 10% korting.

 

Combinatie korting

Volgt of volgde u ook de cursus Basis Vastgoedrekenen dan krijgt u 10% korting.

 

Annulering

Annulering is kosteloos tot vier weken voor aanvang. Daarna kan altijd een collega in uw plaats deelnemen.