Van MJOP naar DMJOP

Planmatig verduurzamen met grip op kosten

2 november

IVVD, De Bilt

1 dag

Live training

6 PE-Punten

Inschrijven
  • CEDEO gecertificeerd
  • Docenten uit de praktijk
  • Deelnemers geven een 8
  • Praktisch en direct toepasbaar
  • Algemene informatie
  • Programma
  • Investering
Algemene informatie

Voorbeeldfunctie

Als maatschappelijk vastgoedeigenaar heeft u een maatschappelijke verplichting om gericht met duurzaamheid aan de slag te gaan. Uiteraard moet u voldoen aan de wettelijke verplichtingen (EED/EER), maar u heeft vooral een voorbeeldfunctie.

Het DMJOP (Duurzaam MeerJaren OnderhoudsPlanning) heeft als voornaamste doel de staat van uw vastgoed én installaties af te stemmen op uw duurzame vastgoedbeleid. Met een DMJOP werkt u gericht aan het verduurzamen van uw vastgoed. Planmatig, effectief, efficiënt en met gebruikmaking van de ‘natuurlijke momenten’ van onderhoud. In een DMJOP laat u bovendien zien hoe kosten op de korte termijn, investeringen zijn voor de toekomst, waarmee u op de lange termijn kosten bespaart.

 

Van onderhoudsbeheer naar een duurzame planning

In het MJOP staat het onderhoudsplan met bijbehorende kosten. In een DMJOP legt u vast op welke manier u uw portefeuille wilt verduurzamen, energiezuiniger maakt en hoe u gaat voldoen aan de wettelijke eisen rondom energieverbruik, veiligheid en binnenklimaat.

In deze opleiding leert u de basisconditie in beeld te brengen van de technische staat van uw vastgoed. Met deze nulmeting leert u hoe u de vele facetten van duurzaamheid voor de korte en lange termijn planmatig integreert en hoe u hierbij gebruik maakt van zogenoemde ‘natuurlijke’ momenten.

 

Wat levert een DMJOP op?

• Duurzaam en waardevast vastgoed
• Levensduurverlenging
• Meer comfort voor gebruikers
• Beter verblijf- en werkklimaat
• Lager ziekteverzuim
• Hogere arbeidsproductiviteit
• Imago- en identiteitsverbetering
• Verlaging energiekosten
• Betere verhuurbaarheid
• Subsidieregelingen
• Huurders (SLA)
• Conditie afspraken t.b.v. onderhoud

 

Resultaten

U krijgt inzicht in de koppeling van duurzame ingrepen aan natuurlijke (onderhouds)momenten en leert de wettelijke kaders rond verduurzaming. Na afloop van deze ééndaagse opleiding heeft u de kennis en tools in handen om een verbeterslag te maken in uw beleid- en beheersplannen zodat u planmatig werkt aan het verduurzamen van uw vastgoed.

 

Voor wie?

U wilt uw vastgoed verduurzamen, maar dan wel planmatig en kosteneffectief? Dan is dit uw opleiding.
Voor vastgoedmanagers, facility managers en technisch managers in het maatschappelijk vastgoed, zoals ziekenhuizen, verzorgings- of verpleeghuizen, zorg- en woonvoorzieningen, onderwijshuisvesting, kantoren, theaters, monumenten, sportaccommodaties, woningen of wooncomplexen.

 

Duur

De opleidingsdag is van 10.00 uur tot 17.00 uur.

 

Certificaat

Na afloop ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname met uw behaalde PE-punten.

 

PE-punten

De opleiding Van MJOP naar DMJOP is geaccrediteerd voor 6 PE-punten.

 

Programma

Datum & tijdstip

2 november van 10.00 uur tot 16.30 uur.

 

Programma

• Belang en nut van DMJOP
• De basisconditie van uw vastgoed
• Wettelijke verplichtingen
• Natuurlijke momenten
• Implementatieplan

Investering

Investering

Uw deelname is € 750,- excl. BTW
De prijs is inclusief studiemateriaal, koffie/thee en lunch

 

Collega korting

Komt u samen met een collega, dan ontvangt u beiden 10% korting.

 

Annulering

Annulering is kosteloos tot vier weken voor aanvang. Daarna kan altijd een collega in uw plaats deelnemen.

 

Locatie

IVVD Opleidingscentrum
Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

Neem contact op met ons, we helpen u graag verder.

Tel: 088-2350450

Mail: info@ivvd.nl