Basisopleiding Zorgvastgoed

Gericht werken aan zorg- en woonvraagstukken

16 oktober en
6 november en
4 december

Online en
IVVD, De Bilt

3 dagen

Blended

2535,-

24 PE-Punten

Inschrijven
  • Cedeo gecertificeerd
  • 10% collega-korting
  • Algemeen
  • Programma
  • Docenten
  • Praktische informatie en investering
Algemeen

Alles wat je nodig hebt voor duurzame keuzes en slagvaardig handelen bij het ontwikkelen van zorgvastgoed* in de care.

In de wereld van zorgvastgoed worden de fundamenten gelegd voor duurzame huisvesting die voldoet aan de behoeften van zowel zorgontvangers als zorgverleners. Hier ligt de basis voor comfortabele en veilige woonomgevingen die bijdragen aan het welzijn van de bewoners.

Ben je betrokken bij zorgvastgoed, of het nu vanuit een zorginstelling, lokale overheid, woningcorporatie of adviesbureau is? Dan begrijp je de essentie van een omgeving die niet alleen functioneel is, maar ook een thuis biedt waar bewoners zich geborgen voelen.

De uitdagingen op het gebied van financiering, ontwikkeling, nieuwbouw en exploitatie van zorgvastgoed zijn omvangrijk en urgent. Dit geldt voor alle partijen binnen deze complexe opgave. Ook het verduurzamen van zorgvastgoed vereist een intensief proces.

Wat zijn de vereisten? Welke kennis is nodig om de uitdagingen te begrijpen? Wat is jouw rol hierin? En hoe kun je het proces en de kosten beheersen?

 

Opzet

Voorafgaand aan de opleiding volg je een vereiste dag ‘0’: een e-learning module die de theoretische basis legt, met uitleg, toetsing van begrippen en onderwerpen en rekenoefeningen.

Vervolgens neem je deel aan drie intensieve fysieke dagen, met verdieping en praktijkcasussen, die je een solide basis bieden voor het maken van duurzame keuzes en effectief handelen in zorgvastgoed. “Hoe geef je invulling aan goed bouwheerschap? Specifieke thema’s vragen in de verschillende bouwfasen om een ander perspectief en een andere aanpak. Wat kom je tegen bij het managen van het bouwproces?”

Tenslotte organiseren we een -niet vereiste- terugkommiddag waarin je vragen kunt stellen, casussen kunt bespreken, een aansprekend project bezoekt en afsluit met een netwerkborrel.

 

Voor wie?

Deze driedaagse opleiding is ontwikkeld voor vastgoedprofessionals van zorginstellingen met huisvesting in hun portefeuille, voor vastgoedprofessionals van woningcorporaties of gemeenten, en voor adviseurs/projectmanagers van adviesbureaus.

Ook geschikt voor junior medewerkers of voor medewerkers die zich willen specialiseren, of de overstap maken vanuit een ander domein als zij-instromer. Voor iedereen die meer grip wil krijgen op de complexe materie en een volwaardig gesprekspartner wil zijn.

Kortom, een basisopleiding voor iedereen die de juiste stappen wil zetten naar duurzame huisvesting in het domein van zorg en wonen.

Duur

De opleiding wordt voorafgegaan door een E-learning, die een maand van te voren beschikbaar komt.

Deze opleiding wordt gegeven op drie afzonderlijke dagen in ons opleidingscentrum in De Bilt.
– Woensdag 16 oktober, van 09.30 uur tot 17.00 uur.
– Woensdag 6 november, van 09.30 uur tot 17.00 uur.
– Woensdag 4 december, van 09.30 uur tot 17.00 uur.

 

Aansluitend volgt een terugkommiddag op een nader te bepalen project locatie. Hiervoor kun je je in het najaar apart inschrijven. Meer informatie volgt!

 

Certificaat

Na afloop ontvang je een certificaat als bewijs van deelname met de behaalde PE-punten.

 

PE-punten

De opleiding Zorgvastgoed ‘Zorg en Wonen’ is geaccrediteerd voor 24 PE-punten.

Programma

Dag 0: E-learning als introductie

Begripsbepaling

Uitleg op complexe onderwerpen, op hoofdlijnen

Eenvoudige rekensommen bij/na uitleg zorgfinanciering

 

Dag 1: Strategie en haalbaarheid

De ruimtelijke ordeningsprocedure en omgevingsvergunning

Verduurzaming

Het Strategisch Vastgoedplan

-De portefeuille in beeld

-Externe omgeving/actualiteiten wonen en zorg

-Vastgoedstrategie- en kaders

-Eigendom en/of huren

-De haalbaarheidsstudie (hoofdlijn)

 

Dag 2: (Voorbereiden van) Ontwikkeling en Businesscase

Samenwerking tussen ontwikkelaar, gemeente, woningcorporatie en zorginstelling

Borgen van (juridische) samenwerking

Programma van eisen

Planning en risicomanagement

De business case

-Haalbaarheidsstudie (op deelprojecten)

-Rollen en verantwoordelijkheden

-Verordeningen, wet- en regelgeving en overige verplichtingen

-Financieringsvormen, vergoedingen en vormen van bekostiging (betaalbaarheid)

-Exploitatie (Beheer en onderhoud & facilitair), medegebruik, verhuur en wat te doen bij leegstand

-Verduurzaming

 

Dag 3: Bouworganisatie- en management

Het bouwproces, van aanbesteding tot contracten, van verduurzaming tot kwaliteitsborging, van levensduurbenadering tot procescommunicatie

Aanbesteden, van traditioneel tot alternatieve aanbestedingsvormen

Bouworganisatiemodel

-Uw rol als opdrachtgever / bouwheer en betrokkenheid interne organisatie

-Het in exploitatie nemen van het eindproduct

Bouw- en projectmanagement (zelf of uitbesteden?)

-Projectmanagement

-Bouw- en contractmanagement

-Kwaliteit en bouwtoezicht (Wkb)

-Risicomanagement

—————————————————————————————————————-

*             Zorgvastgoed: intramuraal en extramuraal/VPT en reguliere seniorenwoningen

Docenten

De opleiding wordt gegeven door:

 

Profielfoto van Arnold Eisses  Arnold Eisses, RYSE
Profielfoto van Jan Luursema 

 

Jan Luursema, MaPaLaNa

Profielfoto van Jurriaan Postema 

Jurriaan Postema, Draaijer

Verlaging NHC vraagt om nieuwe kijk op zorgvastgoed - IVVD  Anjo Schaafsma, ICSzorg
Profielfoto van Marcel Rosendaal  Marcel Rosendaal, Omring

 

Praktische informatie en investering

Datum & tijd

De opleiding wordt gegeven op drie afzonderlijke fysieke dagen in ons opleidingscentrum in De Bilt:

16 oktober 2024

6 november 2024

4 december  2024

Programma van 09.30 uur – 17.00 uur

 

De basisopleiding bestaat uit drie fysieke trainingsdagen, een voorbereidende E-learning (Dag 0) en een fysieke terugkom middag (Q+A, uitwisselen casussen, bezoeken project en netwerkborrel).

 

Locatie

IVVD Studio/Opleidingscentrum

Weltevreden 4a

3731 AL De Bilt

 

CEDEO-accreditatie

Deelname aan deze training is geaccrediteerd voor 24 PE-punten.

Na afloop van de training ontvang je hiervan een certificaat.

 

Investering

Je investering voor deze driedaagse basisopleiding + dag 0 E-learning is € 2535,- excl. Btw.

De prijs is inclusief studiemateriaal, koffie/thee en lunch

 

 

Collega-korting

Neem je samen met een collega deel aan deze training, dan ontvangen jullie beiden 10% korting.

 

Annulering

Annulering is kosteloos tot vier weken voor aanvang.

Daarna kan altijd een collega in jouw plaats deelnemen.